Što je deprecijacija

by Jun 8, 2023Posao0 comments

Deprecijacija je proces u kojem se vrijednost neke imovine s vremenom smanjuje. To se obično događa zbog obrasca trošenja ili zastarjelosti. Deprecijacija je metoda kojom se računa gubitak vrijednosti neke imovine, a služi kao sredstvo za porezne olakšice.

Deprecijacija je smanjenje vrijednosti neke imovine zbog upotrebe, starenja, ili tržišnih uvjeta. To obično uključuje smanjenje knjigovodstvene vrijednosti aktive i prikazivanje odgovarajuće gubitka na profitnom i gubitku izvještaja.

Deprecijacija

Deprecijacija je postupak smanjenja vrijednosti neke imovine tijekom vremena. To se obično radi kako bi se odrazila stvarna vrijednost imovine u računovodstvenim izvješćima. Uobičajeni načini deprecijacije uključuju linijski, uzastopni i produljeni metod. Deprecijacija se može izračunati koristeći slijedeće formule:

Linijska metoda: Vrijednost = (početna vrijednost – završna vrijednost) / broj godina
Uzastopna metoda: Vrijednost = (početna vrijednost – završna vrijednost) / (ukupan broj godina – 1)
Produljenje metode: Vrijednost = početna vrijednost * (1 / broj godina) ^ godina

Kako bi se odredila deprecijacija, prvo se mora odrediti početna i završna vrijednost stavke, a zatim maksimalno trajanje njenog života. Zatim se treba odabrati jedan od gore navedenih načina obračuna deprecijacije. Nakon toga, formule treba primijeniti na podatke i utvrditi deprecijaciju za danu imovinu.

Amortizacija

Amortizacija je metoda deprecijacije koja se najčešće koristi u financijskom izvještavanju. To se često odnosi na smanjenje vrijednosti nekog imovine uzimajući u obzir troškove i vrijednost za vlasnika. Amortizacija se odnosi na smanjenje dugoročne imovine ili kapitalnih dobara, poput pokretne opreme ili zgrada. Amortizacija se obračunava dijeljenjem dugoročne imovine na jednake godišnje izdatke tijekom određenog razdoblja. To je korisno za tvrtke jer omogućuje da povećaju prihode bez prodaje imovine i isto tako smanjuju poreznu obvezu.

See also  Što je joppd obrazac

Linearna deprecijacija

Linearna deprecijacija je metoda koja se najčešće koristi za procjenu vrijednosti proizvoda ili usluga u financijskoj analizi. Linearna deprecijacija temelji se na jednakim postotcima otpisanja svake godine, što omogućava da potrošni troškovi budu ravnomjerno podijeljeni prema vremenskom okviru i sprečava gubitak velike količine novca u bilo kojoj fazi životnog ciklusa proizvoda. Ova metoda se često koristi u tehnološkom sektoru, gdje je tehnološki napredak brži nego u drugim djelatnostima, tako da linearna deprecijacija omogućava tvrtkama da unaprijede svoju opremu i osiguraju da nisu predugo napravile trošak.

Aksijalna deprecijacija

Aksijalna deprecijacija je metoda deprecijacije koja temelji na procjenama efekata tržišta za određenu imovinu. Ova metoda se najčešće primjenjuje ako ne postoji linearni trend vezan za raspodijeljenost potrošnih troškova prema vremenskom okviru. Aksijalna deprecijacija bazira se na procjenama tržišta o tome koliko će dio svake godine biti potrebno dodati za održavanje valjanosti proizvoda ili usluge. Korištenje aksijalne metode dopustit će tvrtki da prilagodi potrošne troškove prema situaciji na tržištu i time osigura da su njihovi proizvodi još produktivni.

Kombinirana deprecijacija

Kombinirana deprecijacija je metoda koja kombinira dvije gore navedene metode – linearnu i aksijalnu – da bi dobila bolji rezultat od pojedinih metoda. Ova metoda omogućava tvrtki da prilagodi svoju strategiju unaprjeđenja opreme prema situaciji na tržištu, ali i savladati problem linearne deprecijacije gdje su potrošni troškovi predugo napravljeni tako što će manji dio staviti u aksijalnu procjenu potroha i time osigurati da su njihovi proizvodi još produktivni.

Prednosti deprecijacije

Deprecijacija je financijska metoda koja se koristi za pravdanje troškova za materijalne dobrine i smanjenje njihove vrijednosti tokom vremena. Prednosti deprecijacije uključuju smanjenje poreza i omogućavanje tvrtkama da podnesu potraživanja za procjenu vrijednosti. Smanjujući poreze, to im omogućava da više ulože u razvoj novih proizvoda. Deprecijacija također olakšava kompanijama da obračunaju vrijednost aktive na kraju godine i prikazuju je na financijskoj izvještajnoj osnovi.

See also  Što su cvikcange

Deprecijacija ima još jednu veliku prednost – omogućava tvrtkama da smanje troškove na različite načine. Na primjer, ako se kompanija odluči za deprecijacijske planove za neke od svojih materijalnih dobara, to će joj omogućiti da smanji troškove donošenja odluka o investiranju. Također će imati mogućnost izbora među različitim planovima deprecijacije, uključujući linearno i progresivno deprecijanje, što bi trebalo biti odgovarajuće namirene nakon što se promatra proces upravljanja materijalnim dobrima.

Konačno, deprecijacija olakšava postavljanje ciljeva i planova za tvrtke. Kada se utvrde realni ciljevi i budžet za materijalna dobra, tvrtka može lakše pratiti postignute rezultate i provesti promjenu planova ako je potrebno radi uspjeha u poslovanju. To će biti posebno korisno u situaciji kad su ti ciljevi postavljeni prema vremenskim okvirima ili drugim specifičnim parametrima.

Primjer računanja deprecijacije

Deprecijacija je postupak koji se koristi za smanjenje vrijednosti imovine tijekom vremena. Na primjer, ako je tvrtka kupila stroj za 100.000 dolara, deprecijacija će se koristiti da se smanji prihod od tog stroja u budućnosti. Postoje različite metode deprecijacije, ovisno o vrsti imovine i željenom planu financiranja.

Primjer računanja deprecijacije uključuje određivanje poćetne i završne vrijednosti imovine, izračunavanje stope deprecijacije ili stupnja amortizacije te primjenjujući tu stopu na poćetnu vrijednost da bi se dobio gubitak vrijednosti godišnje. Na primjer, ako je tvrtka kupila stroj za 100.000 dolara sa očekivanim trajanjem od pet godina, mogla bi upotrijebiti stopu od 20% godišnje. To bi značilo da će tvrtka naplatiti gubitak od 20.000 dolara godišnje u sljedećih pet godina (100.000 x 0,20 = 20.000). Nakon pet godina, stroj bi bio potpuno amortiziran i ne bi postojala viša vrijednost za njega na bilanću tvrtke.

See also  Pregled Poslanog PO-SD Obrasca u ePorezna

Uz to, postoji još jedan oblik deprecijacije poznat kao metoda ravnomjerne amortizacije ili metoda linearne amortizacije koja se također može koristiti za smanjenje gubitaka vrijednosti imovine tijekom vremena. Metoda linearne amortizacije podrazumijeva da će se ista razina amortizacijskog gubitka svake godine dodati na bilanću tvrtke dok se ne dosegne puna amortizacija imovine nakon određenog razdoblja. Na primjer, ako je tvrtka opet kupila stroj za 100 000 dolara sa očekivanim trajanjem pet godina i ako se odlučilo da se linearna metoda upotrijebi za amortizaciju tog stroja; usklađeno s tim, u bilanću bi trebalo dodati 20 000 dolara gubitka po godini sve dok ne dosegne potpuno iscrpljenje nakon petogodišnje eksploatacije stroja

Porezi i deprecijacija

Porez i deprecijacija su važni koncepti u financijskom računovodstvu. Porezi su obvezna naplata od vladinih tijela za pružanje usluga i podrške, dok je deprecijacija proces smanjenja vrijednosti imovine zbog starosti ili korištenja. Porezi se naplaćuju od pojedinaca ili tvrtki, dok je deprecijacija odraz trošenja imovine tvrtke.

Porezi se obično obračunavaju prema stopama poreza koje je odredio državni zakon. Porez se obično plaća godišnje ili četvrtogodišnje, ovisno o zakonu. Osim toga, postoje i posebni porezi koji se mogu naplatiti u određeno vrijeme. Sveukupna porezna opterećenja mogu biti dodatni troškovi za pojedince ili tvrtke, ali mogu biti korisne jer doprinose razvoju društva.

Deprecijacija je proces smanjenja vrijednosti imovine s vremena na vrijeme. Može biti fizičko uništavanje stvari poput strojeva ili opreme, ali može biti i ekonomsko uništavanje kao što je gubitak tržne vrijednosti uslijed promijene tržnih uvjeta. Deprecijacija je važan dio financijske analize tvrtke jer predstavlja trošak koji se mora uzeti u obzir pri donošenju financijskih odluka.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This