Što je Hare Krišna? To je pokret religijskog prosvjećivanja koji je razvio Sveti Bhagavad-gita, sveti tekst koji se temelji na vedskoj duhovnosti. U njoj se nalaze učenja visoke duhovnosti koja se temelje na ljubavi prema Bogu, prema ostalim ljudima i prema svim živim bićima. Ovaj pokret također poziva ljude da proučavaju i prakticiraju drevne principove duhovne mudrosti, kao i da se obrate duhovnoj vezi sa Bogom.

Hare Krišna je naziv za internacionalnu religijsku organizaciju koja se temelji na vedskom učenju i vjerovanju. Osnivač ove religije bio je Indijski guru, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, koji je također napisao mnoge knjige o učenjima Hare Krišne. Ova organizacija ima svoje hramove širom svijeta u kojima se obavlja slavlje i molitve.

Filozofija Hare Krišna

Filozofija Hare Krišna se temelji na vjerovanju da je Bog jedan i naziva se Krishna, a poziva nas da povežemo s njim kroz duhovne vježbe i ljubavnu službu. To uključuje čitanje Svetih pisama, klanjanje molitvama, slušanje glazbe i odavanje počasti. U filozofiji Hare Krišna postoji ideja o duhovnom procesu koji se zove bhakti-yoga ili ljubavna služba Bogu. Bhakti-yoga se smatra za vrlo sveto putovanje u kojem se prakticiraju različite tehnike meditacije i molitvene prakse za uspostavljanje duboke veze s Božanskom silom. Prema tom procesu, čovjek bi trebao postupno produbljivati svoju ljubav prema Bogu, što bi ga naposljetku dovelo do trajne duhovne sreće i prosvjetljenja.

Mnogi smatraju da je filozofija Hare Krišna tehnika koja može pomoći ljudima da pronađu ne samo duhovno usmirenost i prosvjetljenje nego i mir u svijetu. To je zbog toga što se temelji na ideji da svatko ima pravo na ljubav prema Bogu bez obzira na rasu, pozadinu ili religioznost. Stoga podupire humanitarne programe i akcije zajedničke suradnje diljem svijeta kako bi se osiguralo da svi žive u harmoniji i dostojanstvu. Filozofija Hare Krišna također potiče druge da razmisle o pitanjima etike, moralnosti, odgovornosti prema drugima te istinskoj prirodi čovjeka kao Božanskog bića.

Religija Hare Krišna

Religija Hare Krišna je pokret koji se temelji na vedskim pismima, a svoj spiritualni začetak ima u Indiji negdje oko 16. stoljeća. U središtu ove religije je učenje da postoji jedan pojedinačni, univerzalni božanski izvor, zvan Krišna ili Bog, od kojeg sve drugo proizlazi. Cilj religije Hare Krišna je uspostaviti povezanost čovjeka s božanskim izvorom i pomoći mu da razvije duboku i trajnu ljubav prema Krišni. Poziva se na služenje tom izvoru putem molitve i duhovnog vježbanja. Religija Hare Krišna također naglašava da se ljudi trebaju međusobno poštivati te da se trebaju zalagati za dobrobit drugih ljudi i životinja.

See also  Što je dijete

Učenja religije Hare Krišna sadržana su u Bhagavad-gitama, vedskom spisu koji se često naziva “Biblija Vede”. U Bhagavad-giti, Šri Krišna objašnjava da su ljudska bića jedinstveni dio Boga i uključuju bilo kakvu duhovnu vezu sa tim božanskim izvorom. Osnovni princip učenja je da su ljudska bića kao dijelovi Boga pozvani služiti tom božanskom biću. To služenje može biti manifestirano na različite načine, od molitve do posvećene meditacije do ispunjenja zahtjeva drugih ljudi ili čak širenja milosti prema životinjama.

Religija Hare Krišna također naglašava važnost pravilne prehrane i hrane bez mesa te druge oblike posta koje pomažu olakšavanju duhovne prakse. Religija također nalaže strogo slijedjenje nekih moralnih principa poput iskrenosti, poznavanja istine i skromnosti te ne toleriranje alkohola, droga i nepoštenog postupanja prema drugim osobama.

Učenje o sreći uz pomoć Hare Krišne

Hare Krišna predstavlja specifičan način života koji se temelji na shvaćanju da je ljudska sreća zapravo zajednički cilj svih ljudi. U tom smislu, Hare Krišna nudi posebne metode i tehnike za postizanje sreće. Učenje o sreći uz pomoć Hare Krišne je praktično iskustvo koje se temelji na šest principa: poštivanje vlastitog tijela, poznavanje sebe i svog stava prema životu, osluškivanje unutarnjeg glasa, postizanje jasnog razumijevanja i principe transcendentnog života, uspostavljanja odnosa sa višim umom i osobni rast.

Kroz ove principe, Hare Krišna nudi potpuno novi pogled na to kako bi ljudi trebali živjeti svoj život. U tom smislu, učenje o sreći uz pomoć Hare Krišne je prvenstveno praksa koja se temelji na ideji da čovjek treba slušati unutarnji glas te da mora biti spremno zauzeti stav prema situacijama u kojima se nalazi. Osvrnuvši se na ovaj stav, postaje jasno da će istinski osjetiti sreću samo onda ako poznaje i razumije same sebe te ako nastoji uspostaviti odnose sa višim umom.

See also  Što su vjeđe

Kroz vrlo specifičnu praksu meditacije i mantranja, Hare Krišna predstavlja ideju da čovjek mora otkriti unutarnju snagu te da je duhovni napredak neophodan za postizanje trajne sreće. Osim toga, važno je napomenuti da praksa meditacije i mantranja može poslužiti kao alat za pronalaženje smisla u svakodnevnom životu te za razumijevanje transcendentnih principa poput ljubavi i mira.

U konačnici, cilj učenja o sreći uz pomoć Hare Krišne je stvoriti duboke duboke promjene unutar samoga čovjeka kako bi mogao nadiđati prepreke prepoznavajući istinsku prirodu svoje duhovnosti. Stoga su ti principali element vrlo važni jer omogućuju čovjeku da ostvari puninu svog duhovnog potencijala te da stekne jedinstveno iskustvo neprekidne radosti i blagoslova.

Radost u molitvi

Molitva je vrlo važan dio Hare Krišna duhovnog života. Molitva se može obaviti kao samostalna aktivnost, ali često se može obaviti i zajedno s drugim vjernicima. U molitvi ćemo slaviti i hvaliti Boga uz pomoć različitih svetih imena, kao što su Hare Krišna, Rama ili Narayana. Ovi sveci imena su posebno dizajnirana da osiguraju da se molitelji osjećaju radosno i da pronađu vezu sa Stvoriteljem. Radost je pozitivan osjećaj koji se stvara kada se čovjek približi Bogu u molitvi. Molitelji mogu pronalaziti radost u svom srcu koja ih ispunjava divnim toplinom, ljubavlju i mirom.

Pjevanje za Hare Krišnu

Hare Krišna pjevanje je još jedan način slavljenja Boga u okviru Hare Krišna vjere. Pjevanje se obično obavlja za štovanje Boga ili boginje (poput Radhe ili Sitaram). Pjesme su složene od strane raznih autora i mogu biti napisane na bilo kojoj temi, od ljubavi do putovanja. Pjesme sadrže svete riječi koje slavi Božansko prirode, a također dolaze s ritmovima koji podstiču radost u srcu one tko to čini. Pored toga što pomaže ljudima da vide Božansku prirodu, ponovo gradi vezu sa Stvoriteljem te donosi radost srca onima koji to čine.

See also  Što je oblivion

Značaj socijalnog angažmana u nauci o Hare Krišni

Socijalno angažman u nauci o Hare Krišni je veoma važan za razumevanje i promovisanje istine u religiji. Socijalno angažovanje pomaže da se shvati duhovna istina koja se nalazi u religiji, a to će omogućiti ljudima da imaju dublje razumevanje religije. Socijalno angažovanje takođe može biti korisno za podizanje svesti o veri, kao i za pomoć ljudima da shvate kako se ta vera može primeniti u njihovim životima.

U nauci o Hare Krišni, socijalno angažovanje se ne može shvatiti samo kao način da se promovišu ideje ili stavovi te religije. Socijalno angažovanje može biti i način da se obezbedi bolji život za one koji su manje privilegovani, ili čak pružiti priliku drugim ljudima da sudeluju u oblasti duhovne istine. To je jedan od načina na koje ljudi mogu istrajati da stvaraju bolji svet i doprinose pozitivnom društvu.

Socijalno angažovanje također pomaže ljudima da razumeju mnoga pitanja koja se tiču vere, poput odnosa sa prirodom ili etike. Ova pitanja su važna jer čine temelj na kome ljudi mogu graditi svoju veru i utemeljenost u njoj. Ulogom socijalnog anga��mana je osposobljenost ljudi da imaju dublji pojam o religiji i shvate ciljeve vrline i moralnih vrednosti kojih bi trebalo pridržavati.

Socijalno angažovanje omogućava praktičarem Hare Krišni da steknu praktičnu svest koja će im pomoći da primene teorijske ideale u svakodnevnom Životu. Ovde je fokus usmeren na postupke, a ne samo na misli ili reči; to je veoma važno jer to omogucava praktičarima da budu svesni svojih postupaka i šta oni predstavljaju zapravo pred Bogom. Također, socijalno angazman omogucava prakticarima da postignu bolju harmoniju sa Bogom jer onda mogu razumeti bozanske zapovesti na mnogo dublji nacin nego sto su to ranije mogli bez takve interakcije sa drugim ljudima.

Konačno, socijalnom angazmanom se omogucava pristup informacija o Hare Krišni religiji koja bi inace bila dostupna samo onima koji posedujdu odredene privilegije ili resurse. Ovim putem se informacija proslivljava drugim generacijama tako sto im se dajte prilika da dele tu informacijus cime bi olaksali proces promovisanja vrline i moralnih vrednosti u društvu.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što je prezbiopija

Što je prezbiopija? Prezbiopija je period u evoluciji čovječanstva koji se odnosi na vrijeme prije nego što su ljudi počeli koristiti oruđe i alate. To je razdoblje evolucije ljudskog roda koje se proteže od početka hominina, prije 2 milijuna godina, do današnjeg...

read more

Što su prevarantice

Što su prevarantice? Prevarantice su osobe koje žele iskoristiti druge da bi stekle ličnu korist. Obično to čine prevarom, lažnim obećanjima, obmanom ili ucjenom. Međutim, njihovi metodi mogu biti mnogo složeniji i sofisticiraniji. Oni ponekad koriste tehnologiju da...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This