Što je lažni svjedok

by Dec 26, 2023Značenje0 comments

Što je lažni svjedok? To je osoba koja tvrdi da je svjedočila ili se sjetila informacija koje nije stvarno vidjela ili čula. Lažni svjedoci su često koristiti u pravnim postupcima i mogu utjecati na ishod slučaja. Lažni svjedoci mogu biti motivirani novcem, strahom, korupcijom ili društvenim pritiskom.

Lažni svjedok je osoba koja se pojavljuje u sudskom procesu i daje lažne izjave, često u korist određenog tužitelja ili optuženog. Lažni svjedok može biti netko tko nije sudjelovao u događaju koji se raspravlja, a može biti i netko koji je sudjelovao, ali je iznevjerio činjenice.

Identifikacija lažnog svjedoka

Identifikacija lažnog svjedoka je kompleksan proces koji zahtijeva temeljitu analizu. Postoje neki znakovi koji mogu pomoći identificirati lažnog svjedoka. Prvo, pokušajte provjeriti njihove navode. Provjerite informacije s drugim izvorima i provjerite je li njihovo svjedočenje u skladu s drugim dokazima. Također, potražite druge indicije tijekom ispitivanja, poput suprotnih tvrdnji ili razlika u njihovim iskazima.

Drugo, promatrajte kako se odnose prema stvarnim činjenicama. Povremeno mogu biti naivni ili nerealni u svojoj interpretaciji događaja. Također je vrijedno razmotriti njihovo osobno ponašanje i informacije o njihovoj prošlosti i okruženju. Ako postoje sumnje u vezi s tim podatcima, možda je vrijedno provjeriti ih detaljaniji.

Treće, pratite njihove emocije tijekom ispitivanja. To može biti od pomoći u identificiranju lažnih svjedoka jer će oni često imati teškoća u držanju istinitosti priče koja je bila namještena za nastup u sudnici. Osjećaji poput ljudske slabosti ili straha mogu biti značajni pokazatelji da netko govori netočne informacije o događaju ili da ima neke motive za prevaru.

Konačno, obratite pažnju na to kako se određeni svjedok odnosi prema strankama na sudu. Ako postoji neki oblik pristranosti ili simpatija prema jednom od strana, to može biti indikator da on/ona govori lažne informacije ili da su prevareni duhovno motivirani da govore protiv jedne strane na sudu . U takvim slučajevima treba biti oprezan i pažljivo ispitati takve okolnosti prije donošenja bilo kakve odluke o vjerodostojnosti svog svjedočenja.

U stvari, identifikacija lažnih svjetova zahtijeva pažljeevo promatranje i temeljit analiza činjenica te detaljan pregled podataka osobe koja dolazi na sud da bi se utvrdilo je li netko govorio istinu ili laž osobama koje se tu pozivaju na sudskom postupku.

Lažni svjedoci

Zakonska regulativa o lažnim svjedocima je vrlo važna u pravnom sustavu. U Republici Hrvatskoj, postoje određeni zakoni koji se odnose na lažne svjedoke, kako bi se osiguralo da oni ne mogu biti prihvaćeni u sudskim procesima. Postoji niz različitih situacija u kojima je lažno svjedočenje zabranjeno. Ovi zakoni također sadrže i kazne za one koji su krivi za ovaj oblik prevare.

See also  Što je žičara

Da bi se spriječilo lažno svjedočenje, postoje neke mjere koje su predviđene u hrvatskom pravosuđu. Prvo, postoje određene procedure za provjeru istinitosti i vjerodostojnosti navoda iznesenih od strane svjedoka. Drugo, u slučajevima gdje je sumnja na lažno svjedočenje, postoji mogućnost da se poduzmu dodatne mjere istrage radi dokazivanja ili opovrgavanja navoda. Treće, ako je utvrđeno da je netko prekršio zakon o lažnom svjedočenju, tada dolazi do propisivanja odgovarajućih sankcija prema propisima hrvatskog pravosudnog sustava.

U Republici Hrvatskoj postoji posebna tvrtka registrirana s ciljem sprječavanja lažnih svjedoka. To je Hrvatska Agencija za Sprječavanje Lažnih Svjedoka (HASL). Ovaj organ provodi istraživanja i nove tehnologije za identificiranje i sprječavanje lažnih svjedoka. Također provodi edukacijske programe o ovoj temi s ciljem podizanju razine informiranosti javnosti o poslovanju s lažnim svjedocima u Republici Hrvatskoj.

U skladu sa Zakonom o kaznenom postupku Republike Hrvatske (NN 85/08), svi oni koji prekrše pravila vezana uz lažno svjedočenje mogu biti kažnjenog novčanim globama ili će im biti izrečena robijanjska kazna do tri godine ako pokušaju prikriti neistinito navodilo. Na primjer, ako netko daje neistinito navodilo na sudu ili da se bavi suborcinacijom drugih ljudi da daju neistinita navodila na sudu onda može biti kažnjen na slijedećem stupnju kažnjenog djelovanja.

Iako postoji velik brol ljudi koji često pokušavaju prikriti istinita navodila pred sudom radi pridobivanja nekih ličnih interesa, hrvatski pravosudni sustav čini sve što je potrebno da spriječiti takve situacije i osigurati da istinite informacije budu prihvaćene u nadleţnom sudu. Osim toga, hrvatski pravosudni sustav također nudi novim metodama i tehnologijama koordiniranu platformu za sprječavanje i identifikaciju sluèaja prevare vezanih uz false witness-ing.

Lažni svjedoci u sudskim postupcima

Lažni svjedoci su osobe koje se predstavljaju kao svjedoci u sudskim postupcima, a ne ispunjavaju zakonom propisane zahtjeve za to. Nastoje prevariti i obmanuti sud, a to može biti veoma opasno, jer može ugroziti legitimitet pravosudnog sustava. Lažni svjedoci mogu biti izloženi ozbiljnim kaznenim sankcijama, jer oni potkopavaju temelje vladavine prava.

Kada se počnu pripremati saslušanja u sudskom postupku, stranke trebaju doprinijeti da se ne bi pošlo na lažne dokaze. To bi trebalo raditi kontinuirano tijekom cijelog postupka i obuhvatiti sve relevantne informacije i dokaze. Za stranke je također važno da zapamte da je njihova dužnost da obavijeste sud o bilo kakvim sumnjičavim okolnostima u vezi sa svjedočenjem ili navodima bilo kojeg svjedoka.

See also  Što je snorkeling

Prema Zakonu o kaznenom postupku Republike Hrvatske, lažno svjedočenje smatra se kaznenim djelom. Postoji više različitih oblika lažnog svjedočenja, od prešutnih davanja lažnih izjava do pružanja lažnih informacija u pisano danih iskazima ili odgovorima na pitanja koja dolaze od stranaka ili od suda. U slučajevima gdje je netko optužen za ovakvo djelo, potrebno je navesti detaljan opis činjenice i okolnosti navedenih u optužnici koja sadrži sve relevantne informacije da bi se osiguralo da je stvarno bila počinjenom prekršaj.

Da bi spriječili lažna svjedočenja i spriječili narušavanje legitimiteta pravosudnog sustava, važno je provoditi adekvatno provjeravanje identiteta i provjeravanje istinitosti izjava svakog potencijalnog svjedoka prije nego što ga pozovete na suđenje. Također je važno osigurati adekvatnu educiranost osoba kojoj se traži da daju iskaz te im omogućiti da budu upoznati sa svojim potpunim pravima i zaštitama tijekom cijelog procesa.

Primjeri lažnih svjedoka

Lažni svjedoci predstavljaju veliki problem u pravosudnom sustavu jer mogu dovesti do nepravičnih presuda. Lažni svjedok je osoba koja izmišlja, preinačuje ili izvrće činjenice kako bi pomogla određenoj strani u sudskom postupku. Postoje razni primjeri lažnih svjedoka koji se koriste u sudskim postupcima.

Jedan od najčešćih primjera je lažni alibi za optuženog. To se događa kada neko navodi da je osoba bila na određenom mjestu u vrijeme počinjenja zločina, iako to nije istina. Takvo netočno svjedočenje može biti korisno za optuženog jer bi ga moglo spasiti od osude.

Drugi oblik lažnog svjedočenja jest predstavljanje preinačene verzije događaja da bi se podržala neka strana u postupku. Ovo obično uključuje prepričavanje onoga što se dogodilo drugačijim riječima i navođenje stvari koje se nisu dogodile, što može utjecati na ishod postupka.

Treći primjer lažnog svjedočenja je manipulacija činjenica da bi se podržala određena strana u postupku. Ovo obično uključuje dodavanje, brisanje ili mijenjanje činjenica da bi se one prilagodile interesima stranke koja je podigla tužbu. Takve manipulacije često mogu dovesti do nepravedne presude ako osoba optužena za počinjen zloćina bude oslobođena ili kažnjena prema neistinitim činjenicama.

Implikacije za lažne svjedoke

Lažne svjedoke može biti teško identificirati i razotkriti. Međutim, postoje određene implikacije koje mogu nastati kada neko lažno svjedoči u sudnici. Prvo, lažni svjedoci mogu izazvati nepovoljan ishod u korist optuženih. To je jer često navode neistinite izjave koje se protive činjenicama i time pokušavaju zaštititi one koji su odgovorni za počinjenje zločina. Također, oni mogu utjecati na odluku suda i utjecati na pravnu sigurnost. Drugo, postoji rizik da će neki optuženi biti nepravedno osuditi ili oslobođeni zbog lažnog svjedočenja. To može imati štetne posljedice po javni interes jer će se time oslabiti vjerodostojnost pravosudnog sustava. Treće, ako se otkriju lažni svjedoci, to bi moglo dovesti do odmazde i prijetnji ljudima koji govore istinu u sudnici. To bi moglo dovesti do mržnje prema pravosudnom sustavu i još većeg nerazumijevanja i netolerancije prema onima koji govore istinu. Stoga je važno da se preduzmu mjere za sprečavanje pojava lažnih svjedoka te da se poduzmu svi potrebni postupci za njihovo razotkrivanje, što bi omogućilo puno bolju pravnu sigurnost društva.

See also  Što je klet

Osim toga, lažni svjedoci također mogu uticati na općenito mišljenje ljudi o pravosudnom sustavu. Ako se ljudima stalno nudi netočna informacija ili ako je vjerodostojnost bilo kojeg procesa ugrozena uslijed lažnih informacija ili optužbi, ljudska percepcija o pravosudnom sustavu bit će negativna. Ovo može dovesti do smanjenja vjerovanja građana prema državnom aparatu te stvoriti atmosferu sumnjičenja prema bilo kojoj odluci donesenoj od strane suda. Stoga je važno da se poduzmu maksimalne mjere za sprečavanje pojava lažnih svjedoka te da se razotkriju one koji su već prisutni.

U skladu s tim, važno je da se postavi jača regulativa koja će spriječiti pozivanje lažnih svjedoka u sudskim postupcima te osigurati da onaj tko je optužen ne bude nepravedno kažnjen ili oslobođen uslijed netočnih informacija datih od strane la��nih svjedoka. Osim toga, važno je osigurati da se svi potrebni postupci poduzmu da bi se pronašli i razotkrili ti laški svjetovi kako bi imale minimalan uticaj na rezultate procesa te stvorila jača atmosfera vjerovanja u pravosudnom sustavu.

U konačnici, nepostojanje adekvatne regulative koja bi spriječila pozivanje laškeg svjetova moćese imate negativne poslijediice po društvo jer bi to dovelo do smanjenog vjerovanja građana prema drzavnom aparatu te stvorilo atmosfer sumnji i netolerancije prema onima koji govore istinu u sudnicama pa stoga strucnjac treba preduzeti maksmalne mjerce radi sprmecevanja ovakvih slucajeva .

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što je prljava bomba

Što je prljava bomba? Prljava bomba je vrsta atomske bombe koja se razlikuje od običnih nuklearnih oružja po tome što koristi izotope radioaktivnih materijala umjesto čistog nuklearnog materijala. Ova vrsta bombe može biti mnogo opasnija od obične atomske bombe, jer...

read more

Što je prizemni ozon

Što je prizemni ozon? Prizemni ozon je vrsta ozonskog sloja koji se nalazi blizu površine Zemlje, u rasponu od nekoliko desetina do nekoliko stotina metara. To je oblik toksičnog onečišćenja zraka, koje nastaje uslijed proizvodnje određenih industrijskih kemikalija i...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This