Što je malč je postupak koji se koristi za prekrivanje tla na poljima i vrtovima, povećavajući njegovu hranjivost i poboljšavajući plodnost. Malčiranje se obično provodi s nekim oblikom organske tvari, poput slame, stajskog gnoja ili piljevine. Omogućava zadržavanje vlage u tlu, održavanje topline po cijelom danu i štiti korijenje biljaka od mraza.

Malč je organska materija koja se dodaje u zemljište radi njegovog unapređenja. Malč se obično dodaje u vidu složenih organskih materija, kao što su hladić, slamica ili stajski čemer. Malčiranje omogućava da se zemljište obogati hranjivim tvarima, smanji erozija i održi vlažnost.

Što je malčiranje?

Malčiranje je oblik nasilja u odnosima koji se odnosi na suzbijanje ili potiskivanje druge osobe. To se može učiniti verbalno, fizički ili psihički. Cilj malčiranja je da se stvori strah i da se povrijedi osjećaj sigurnosti, često kako bi se osoba prisilila da postupa određenim načinom ili da misli određenim načinom. Malčiranje može imati kratkoročne i dugoročne štete za zdravlje i dobrobit osobe kojoj je usmjereno, pa čak i za ljude u njenoj okolini. To uključuje anksioznost, depresiju, prekomjerne stresnove reakcije te različite fizičke simptome.

Malčiranje obično počinju neznatni napadi, poput vrištanja ili prekora, ali postupno postaju sve intenzivniji pa mogu dovesti do fizičkog nasilja poput grubog tjelesnog dodira. U nekih slučajeva, malćiratelj može biti agresivno pa čak i vršiti pritisak na drugu osobu da pokrene pravne postupke protiv njega ili nad njim preuzme financijsko raspolaganje. Ponekad malćiratelji mogu usmjeriti svoju agresiju i ljutnju prema drugima koji su blisko s onom osobom koja je ciljanik malćiranja.

Kako bi spriječio malćiranje, potrebna je svijest o tome što predstavlja nasilje u odnosima te sposobnost prepoznavanja ponašanja koja upućuju na to da se javlja. Također treba pronaći bezbedne načine isključivanja iz nasilnih situacija te prevazilaženja sramote i stida koji mnogi ljudi osjećaju ako su bili žrtve malćiranja ili zlostavljanja.

See also  Što je general

Prednosti malčiranja

Malčiranje je izuzetno korisno za održavanje zdravlja i uklanjanje viška biljaka iz vrta. Malčiranje se obično provodi u jesen uz pomoć čupavaca, da bi se spriječilo sušenje tla i stvaranje korova. Malč može smanjiti potrebu za čestim navodnjavanjem jer ga drži vlažnom duže. Također se smatra da malčiranje može pomoći pri prikupljanju i čuvanju topline. To također može ubrzati rast biljaka, smanjujući količinu vode potrebne za navodnjavanje. Malč može pružiti dodatni nutritivni podupirajući okoliš i stvoriti bolji mikroklimatski sustav, pogodan za rast biljaka. U nekim slučajevima malčiranje može smanjiti mogućnost štetnih štetočina poput korova, crva i glodara iz nastanka na biljkama. To također može smanjiti potrebu za pesticidima i herbicidima, što je odlična stvar za vaš vrt!

Malčiranje se obično provodi dva puta godišnje u proljetnom i jesenskom razdoblju. Korištenjem odgovarajućeg materijala za malčiranje, doprinijet ćete održivosti okoliša, a to će biti korisno ne samo za vaš vrt nego i za druge organizme u njoj.

Malčiranje zemlje

Malčiranje zemlje je proces koji se koristi u vrtlarstvu i uzgoju biljaka. Posebni mulčevi, kao što su slame i šuta, se stavljaju na tlo da bi se spriječio isparavanje vlage, smanjio rast korova i poboljšala struktura tla. Tlo je vrlo važno za zdravu i plodnu održivu poljoprivredu. Malčiranje je jedna od najboljih metoda za održavanje dobre tla i povećanje mogućnosti uspijevanja biljaka.

Postoje mnogi različiti materijali koji se mogu koristiti za malčiranje zemljišta, a svi oni imaju različite prednosti. Slama je najčešće korišteni materijal jer jeftina, lako dostupna i ekološki prihvatljiva. Šuta je još jedna opcija koja može biti prihvatljiva u nekim situacijama jer omogućava bolju cirkulaciju vode u tlu. Pored toga, postoje mnogi drugi materijali koji se mogu iskoristiti, poput piljevine ili čak papira.

See also  Što je manifestiranje

Kada se malčira zemljište, važno je da to bude urađeno pravilno da bi se postigli željeni rezultati. Prvo se treba održavati redovita navodnjava da bi se osiguralo da tlo ostane vlažno. Zatim bi se trebalo nanositi tanak sloj mulča na površinu da bi postigli željen efekt. Mulč bi trebao biti pažljivo distribuiran po cijelom tlu bez grubih nagomilavanja koja bi mogla uticati na cirkulaciju zraka u tlu i ometati rast biljaka.

Malčiranje može biti od velike pomoći u postizanju uspjeha prilikom uzgajanja biljaka jer će spriječiti isparavanje vode iz tla, smanjit će rast korova i pomoći u stvaranju plodnog tla sa idealnom strukturom koja će omogućiti bolji rast biljaka i veće prinose.

Mogućnosti malčiranja

Malčiranje je postupak koji se koristi kako bi se spriječilo isušivanje tla ili njegovo prekomjerno sušenje. Može se provesti na različite načine, a svi imaju za cilj da zaštite tlo i omoguće da uspješno rastu biljke. Malčiranje može biti napravljeno od vrsta materijala, uključujući hranljive mulčeve, obloge lišća, čipke i slame. Malčiranje je važno jer može poboljšati zemljište i osigurati da biljke dobiju potrebnu vlagu i hranjive tvari.

Hranljivi mulci su mikroorganizmi koji žive u tlu i pomažu u rastu bilja. Oni stvaraju organska jedinjenja koja su korisna za biljke, a mulci mogu biti prirodni ili umjetni. Prirodni mulci obuhvaćaju organski materijal poput lišća, truležnih stabala i humusa. Umjetni mulci mogu biti stvoreni od materijala poput slame ili plastike. Svi ovi mulci pomažu u održavanju vlage u tlu te poboljšavaju svojstva zemljišta te olakšavaju rast bilja.

Obloge lišća se često koriste za malčiranje jer oni mogu štititi tlo od sunca, smirivati temperaturu tla, spriječiti isparavanje vode te osigurati hraniva biljkama. Obloge lišća također mogu smanjiti smetnje od insekata i glodara te povećati razinu humusa uzgajivačima pristupoacnimom hranom.

See also  Što je registar birača

Čipka se često koristi za malčiranje jer može blokirati sunce i druge elemente okoline od dolaska do tog dijela zemljišta te omoguciti da biljke uspijevajnu bez problema. Također može pružiti dodatnu toplinupotrebnihbiljcima da bi opstale u toplom okruzenju.

Slama je još jedan popularan materijal za malcenje jer ona moze sprijetiti isparavanju vode te blokirati direktne sunceve zrake. Ova slama je obicno lagana pa je lako postaviti na mesto gde ce biti najefikasnija u malcenju.

Malcenje je važno jer moze poboljsati uslove gde cvece raste te olaksati njen rast bez problema. Ono je veoma efikasna metoda koja ce olaksati proces gajenja bez problema

Utjecaj malčiranja na okoliš

Malčiranje je postupak u kojem se zemljište prekriva slojem tla kako bi se zaštitilo od sunca, vlage i mehaničkih oštećenja. To je jedan od najstarijih metoda obrade tla i još uvijek se koristi u poljoprivredi. Međutim, malčiranje može imati negativan utjecaj na okoliš. Kao prvo, malčiranje smanjuje dostupnost vode iz tla što može dovesti do osušenja površina i smanjenja rastućih biljaka. Također, može dovesti do smanjenja biološke raznolikosti tla jer nema toliko prostora za razvoj mikroorganizama i drugih životinja. Osim toga, malčiranje može povećati eroziju tla jer izloženi dio zemljišta nema zaštitni sloj koji je potreban da bi se spriječila erozija. Također, malčiranje može dovesti do povećane upotrebe pesticida jer više pesticida mora biti korišteno da bi se spriječio rast nepoželjnih biljaka ili štetočina. Stoga je važno da poljoprivrednici pažljivo planiraju i primjenjuju odgovarajuća sredstva za održavanje biološke raznolikosti tla i obnavljanje prirodnih resursa u okruženju.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što je rabdomioliza

Rabdomioliza je akutni medicinski poremećaj u kojem se uništavaju mišićne stanice, što rezultira oslobađanjem mišićnih enzima i elektrolita u krvotok. Može se pojaviti nakon traume, intenzivnog fizičkog napora ili otrovnosti lijekovima.Rabdomioliza je proces...

read more

Što je quo vadis

Što je quo vadis je latinski izraz koji se može prevesti kao "Kamo ideš?" To je pitanje koje se pripisuje rimski caru Neronu, koji je izgovorio to pitanje prilikom bijega sa Rimom u zadnjim danima njegove vladavine. Od tada se često koristi za razmišljanje o smislu...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This