Što je porez na promet nekretnina

by May 31, 2023Kućanstvo0 comments

Što je porez na promet nekretnina je porez koji se obračunava pri prodaji ili prometu nekretnina u Hrvatskoj. To su zemljišta, zgrade, stanovi i druge vrste nekretnina. Porez se obračunava od vrijednosti nekretnine ili od cijene transakcije na temelju Zakona o porezu na promet nekretnina. Porez se plaća jednom po transakciji i izravno se uplaćuje u državni proračun.

Porez na promet nekretnina je porez koji se plaća za transakciju prodaje nekretnine. To je naknada koja se plaća vlasniku nekretnine kada se prodaje ili prenosi. Ovisno o zemlji, porez na promet nekretnina može biti u obliku fiksne naknade ili procenat od vrijednosti kupljene nekretnine.

Kada se plaća porez na promet nekretnina?

Porez na promet nekretnina treba platiti u roku od 30 dana od stupanja na snagu prve transakcije ili od dana nastanka obaveze plaćanja. To znači da će se porez morati platiti i za kupovinu nekretnine, ali i za svaku drugu prometnu transakciju koja se odnosi na tu istu nekretninu. Također, porez će se morati platiti i za prodaju ili prenos vlasništva nad nekretninom. Porez se također mora platiti i u slučajevima kada je nekretnina prenesena u svrhu razmjene ili kada je prenesena besplatno. U slučajevima gdje je ugovor sklopljen prije stupanja na snagu Zakona o porezu na promet nekretnina, obveznik će morati platiti porez unutar 30 dana od stupanja tog Zakona na snagu.

U slučajevima gdje su neke prometne transakcije već bile provedene prije stupanja Zakona o porezu na promet nekretnina, obveznik će biti dužan platiti porez unutar 30 dana od dana nastanka obaveze plaćanja, ali najkasnije do kraja iste godine u kojoj je Zakon o porezu stupio na snagu.

See also  Što su briketi za grijanje

Obračunavanje poreza na promet nekretnina

Porez na promet nekretnina obračunava se prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (ZPNP). U skladu s odredbama tog zakona, za obračunavanje poreza na promet nekretnina, bit će potrebno uzeti u obzir vrijednost same nekretnine, njenu uporabnu vrijednost te druge okolnosti vezane uz transakciju. Porez se obračunava u iznosu od 10% od Ukupne procjenjene vrijednosti (UPV) koja se stvara kroz promet nekretnine. UPV se sastoji od vrijednosti same nekretnine i svih dodatnih troškova vezanih za taj promet, poput troškova notara, taksa i sl.

Također, postoje određena pravila i izuzeci koji se mogu primijeniti prilikom obračunavanja poreza na promet nekretnina, ovisno o okolnostima transakcije. Na primjer, ako je riječ o prodaji stana većeg od 300 m2 u Zagrebu ili bilo kojoj drugoj višestruko većoj gradskoj jedinici u Hrvatskoj, tada će se uplatiti 11% poreza na UPV. Dodatni izuzeci postoje i za manje gradske jedinice – 5%, te ruralne dijelove Hrvatske – 3%.

U slučajevima prodaje stanova manjih od 300 m2 u Zagrebu ili bilo kojoj drugoj višestruko većoj gradskoj jedinici u Hrvatskoj, tada će se uplatiti 8% poreza na UPV. Osim toga, ako su dva stana prodana istom kupcu istovremeno, onda će se uplatiti 6% poreza na UPV. Postoji još mnoštvo mogućih slučajeva vezanih za obračunavanje poreza na promet nekretnina – svaki slučaj je individualan i treba ga razmotriti pojedinačno.

U svakom slučaju važno je da procijenite troškove prije bilo kakve transakcije s nekretninama te da dobijete savjet stručne osobe (notar ili financijski savjetnik) prije donošenja bilo kakve investicijske odluke.

Porez na promet nekretnina

Porez na promet nekretnina je porez koji se odnosi na kupovinu i prodaju nekretnina. U Hrvatskoj se taj porez plaća prema Zakonu o porezu na promet nekretninama (ZPN), a trenutno iznosi 5%. Porez se plaća u trenutku zaključivanja ugovora o kupoprodaji ili zamjeni te prema propisima treba biti uplaćen najkasnije 15. dana u mjesecu sljedećem mjesecu nakon zaključenog ugovora. Ukoliko je riječ o ugovoru o zamjeni, porez se plaća prema vrijednosti prve nekretnine koja je predmet zamjene te prema propisima treba biti uplaćen najkasnije 15. dana u mjesecu sljedećem mjesecu nakon podnošenja prijava o sporazumnoj zamjeni.

See also  Koja su domine pravila

Porez se obračunava od vrijednosti tržišne vrijednosti imovine ili od cijene koja je navedena u ugovoru, ako ta cijena premašuje tržišnu vrijednost. Tržišna vrijednost određena je na temelju procjeniteljske procjene stručne osobe koja je ovlaštena da to čini prema Zakonu o ovlaštenim procjenitelima Republike Hrvatske. Ukoliko je porezni obveznik sastavio izvještaj o tržišnoj vrijenosti i potpisan ga je od strane ovlaštenog procjenitelja, tada će ta vrijenost postati temelji za obračun poreza.

Posebna pravila obračuna primjenjuju se i na druge situacije poput nasljeđivanja nekretnine, otpisa dugovanja, stanarstva ili drugih posebnih situacija koje su regulirane posebnim propisima. Ukoliko stranke dogovaraju razmjenu novca i/ili drugih dobara umesto da jedna strana platiti drugoj novac, tada će se obračunati i plati porez po temelju dogovorenih dobara ili usluga .

U svakom slučaju, dužan samo dužan platio porez po primjenom Zakona o porezu na promet nekretninama s ciljem da se osigura da su sva pravila provedena ispravno bez obzira na to kako su stranke dogovorile prodajnu cijenu ili alternativni transakcijski aranžman.

Obveze vlasnika prilikom plaćanja poreza na promet nekretnina

Vlasnici nekretnina u Hrvatskoj obvezni su platiti porez na promet nekretnina. U skladu s odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina, vlasnici su dužni platiti godišnji porez na svaku kupljenu ili prodana nekretninu. Porez se obračunava prema vrijednosti nekretnine, a njegova visina ovisi o trajanju ugovora.

Vlasnik je dužan prije početka transakcije obavijestiti financijski inspektorat o svojoj namjeri da kupuje ili prodaje nekretninu. Nakon toga, on mora poduzeti odgovarajuće korake za plaćanje poreza. Prvo mora izračunati visinu poreza i zatim uplatiti potrebnu svotu u roku od 30 dana od datuma konačne transakcije.

Vlasnik mora također redovno slati financijskom inspektoratu podatke o svim transakcijama u vezi s nekretninama koje je napravio te godine i pripremiti financijsko izvješće za istu godinu. Često postoji potreba da se predaje i drugi dokumentacija, ako je potrebno, poput fotokopije potvrde o uplati trošarina i drugih važnih informacija.

See also  Što je agent za nekretnine

Konačno, ako se ispostavi da je vlasnik propustio platiti porez ili imao neslaganja s financijskim inspektoratom oko visine poreza, on će biti kažnjen novčanom kaznom koja će se dodati na iznos dugovanog poreza. Stoga je važno da vlasnici poštuju obveze vezane uz plaćanje ove vrste poreza i da ispunjavaju sve zakonske propise vezane uz transakciju i plaćanje.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što je uređenje spavaće sobe

Uređenje spavaće sobe je proces u kojem se stvaraju ugodni i funkcionalni interijeri za odmor. To Uređenje predstavlja prilagođavanje prostora za potrebe i želje vlasnika, uzimajući u obzir razne estetske faktore poput boja, tekstura i materijala. Cilj je stvoriti...

read more

Što je uređenje dvorišta

Što je uređenje dvorišta? To je proces planiranja i izgradnje vašeg dvorišta kako bi se postigli željeni ciljevi. Uređenje dvorišta može uključivati postavljanje biljaka, stvaranje vrtnih puteva ili staza, instaliranje osvjetljenja, postavljanje namještaja za sjedenje...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This