Prokurist je osoba koja je odgovorna za upravljanje poslovnim odnosima u ime društva. To je posebna oblika sastavničke funkcije koja se odnosi na pravno i ekonomsko djelovanje. Prokurist ima punu ovlaštenost da se obrađuju svi poslovi koji nisu zabranjeni prokurom i koji se odnose na poslovanje društva.

Prokurist je punomoćnik koji ima pravo da potpisuje u ime firme, ispunjava obaveze i preuzima obaveze prema ostalim ugovornim stranama.

Odgovornost prokurista

Prokurist je odgovoran za upravljanje odnosima s vanjskim strankama, uključujući poslovne partnere, kupce i dobavljače. On provodi i nadzire zakonska procedura za provedbu odluka tvrtke te se brine o svim pravnim aspektima poslovanja. Prokurist je također odgovoran za održavanje točnosti i ažurnosti financijskih izvješća tvrtke. On također mora pravilno obavijestiti vlasnike tvrtke o financijskom stanju i uspjehu u poslovanju. Prokurist mora upravljati troškovima kako bi se osiguralo da tvrtka ostvari maksimalnu dobit.

Zadaće prokurista

Prokurist je odgovoran za uspostavu i nadzor internih postupaka i politika koje su potrebne za pravilno funkcioniranje tvrtke. On provodi postupke, obavlja revizije i izvješćuje vlasnicima o rezultatima istraga. Prokurist je odgovoran za pružanje prijedloga izmjena u postojećim internim politikama kako bi se osiguralo da su one u skladu s propisima države i industrijski standardi. On treba biti u stanju identificirati problematična područja unutar poduzeća te na najbolji način riješiti takva pitanja. Prokurist će također planirati, organizirati, provoditi i nadgledati radno mjesto, ljudske resurse, financijsko planiranje i druge administrativne zadaće unutar organizacije.

Kako postati prokurist?

Postati prokurist znači imati pravo donositi odluke u ime i za račun tvrtke u koju ste zaposleni. To je stupanj odgovornosti koji se često daje dugogodišnjim i vjerodostojnim radnicima. Postati prokurist je često među nagradama koje preduzeća dodjeljuju svojim najvrednijim zaposlenicima, uz povišicu plaće ili bolje uvjete rada. U nekim zemljama, poput Hrvatske, postoji nekoliko različitih oblika prokurista. Svaki od njih ima svoja pravila i zahtjeve koji se moraju ispuniti prije nego što možete postati prokuristom.

See also  Što je hologram

Prvo, trebate biti punoljetni građanin Hrvatske da biste mogli biti prokurista. U većini slučajeva će biti potrebna potvrda o državljanstvu ili dobrovoljan doprinos. Također ćete morati biti registrirani u Trgovinskoj knjižnici Republike Hrvatske prije nego što ste službeno postali prokurista. U nekim slučajevima možda ćete morati pokazati dovoljan stupanj poslovne etike, vještina i iskustva da biste se mogli kvalificirati za poziciju prokurista.

Nakon što ste ispunili sve potrebne formulare i dobili potrebne dozvole, možete se također registrirati kao samostalni prokurist, ako to odlučite. Samostalni prokurist predstavlja samog sebe na tržištu rada, nudeći svoje usluge drugim tvrtkama umjesto da radi unutar jedne tvrtke (kao što je slučaj sa običnim prokuristom). Ovdje također morate ispuniti potrebne formalnosti i postaviti određene akcijske planove prije nego što možete početi raditi kao samostalni prokurist.

Kad god postanete ovlaštenik, ovisno o vašem tipu ovlaštenika i odgovornostima koje preuzimate u ime tvrtke, morat ćete pridržavati se brojnih propisa i pravila vezanih uz obavljanje dužnosti ovlaštenika na temelju vašeg položaja unutar tvrtke. Trebate biti svijesni da se to moglo promijeniti tijekom vremena jer mnoge trgovine nude različite pravne propise vezane uz obavljanje dužnost ovlaštenika. Stoga je važno pratiti aktualna pravila i propise vlastite trgovine kako biste mogli besprijekorno obavljati svoju dužnost ovlaštenika u skladu sa tim pravilima i propisima..

Zakonske obveze prokurista

Prokurist je osoba koja zastupa društvo pred drugim osobama. Prema Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske, prokurist ima posebne zakonske obveze u vezi s namjerama i postupcima društva. Prokurist bi trebao promicati interese društva i raditi u skladu s njegovom vizijom i misijom. Prokurist također mora poštivati sve propise koji se odnose na poslovanje tvrtke, kao i poslovne norme i etička pravila.

See also  Što je vitruvijev čovjek

Prokurist je dužan postupati u skladu s odlukama skupštine dioničara ili upravnog vijeća te postupati isključivo u interesu društva. Prokurist se također mora pridržavati zakona, propisa i internih smjernica tvrtke. U slučaju da prokurist ne poštuje zakonske obveze, može biti prekršio zakon ili propis te snositi sankcije predviđene zakonom.

Prokurist također mora biti poznat sa svime što se tiče poslovanja tvrtke, a posebno financijskih transakcija koje on poduzima u ime tvrtke. Obavezan je držati dokumentaciju i evidenciju o svim transakcijama i računovodstvenim ispostavama koje su provedene u ime tvrtke. On također treba paziti da ne bude sudjelovao u bilo kakvim protuzakonitim radnjama namijenjenim šteti društvu ili trećoj strani.

Vrste dozvola za prokurista

Dozvola za prokurista predstavlja pravni dokument koji omogućuje osobi da vodi poslove ili obavlja određene dužnosti u ime tvrtke. Dozvole se mogu davati jednostrano ili ugovorom. Ovisno o tome što društvo želi postići, postoje različite vrste dozvola za prokuristu. Neki od najčešćih su:

• Generalna dozvola: ova se dozvola daje prokuristu da vodi uobičajene poslove i obavlja sve dužnosti koje mu se dodjeljuju.

• Posebna dozvola: ova se dozvola daje prokuristu da obavlja određene zadatke, kao što je prodaja imovine društva ili sklapanje ugovora. Za ovakvu vrstu dozvole potrebno je dati detaljne upute o tome što će se pojedinac moći obaviti i koje će odgovornosti preuzeti.

• Globalna dozvola: ta se dozvola daje prokuristima da rade u svim pravnim poslovima društva, bez obzira na njihov opseg ili prirodu. Ova je vrsta najopsežnija i možda ćete je morati revidirati s vremena na vrijeme, tako da društvo može nadgledati djelovanje ugovorenog pojedinca.

• Dozvolite pojedinačne transakcije: ta se dozvola daje pojedincima za provođenje individualnih transakcija u ime društva, poput prodaje imovine, sklapanja ugovora i sl. Takve transakcije moraju biti posebno navedene i detaljno obrazložene.

See also  Što je ral

Kako bi bila legalna, svaka od navedenih vrsta potrebna je potpisivanje jasno definiranih sporazuma među poduzetnikom i prokuristom te dioba financijskih pravaca i drugih troškova vezanh u bilo koji transakciju kojoj se pridružio prokurista.

Odgovornosti prokurista

Prokurist je zaposlenik koji odgovara za upravljanje poslovnim operacijama i svim pravnim obvezama tvrtke. Prokurist ima punu ovlast da zastupa tvrtku u svim poslovnim parnicama, odgovornostima i transakcijama. On ili ona također odlučuje o korištenju financijskih sredstava i izvršava sve radnje potrebne u redovitom poslovanju.

Značajne odgovornosti prokurista uključuju upravljanje financijskim aktivima tvrtke, pružanje financijskih usluga, oblikovanje i provedbu financijske strategije te rukovođenje resursima u skladu sa zakonima. Prokurist mora osigurati da se postupci i operacije provode u skladu s relevantnim zakonima, pravilima i propisima. Također je odgovoran za obavljanje svih potrebnih poslovnih transakcija te upravljanje rizicima povezanim s tim transakcijama.

Prokurist mora biti vrlo informiran o svakoj situaciji koja se tiče njegove tvrtke, posebno ako se radi o pravnom pitanju ili sudskoj nadležnosti. Osigurat će da ga ili nju čini dobro obavijestena o svakoj mogućoj opasnosti koja čeka tvrtku. Zahvaljujući tome, prokurist može na vrijeme poduzeti mjere kako bi se spriječilo daljnje štetno djelovanje na interese tvrtke.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što je personifikacija

Personifikacija je literarna tehnika koja se koristi za davanje ljudskih osobina neživim objektima ili pojmovima. To pomaže učiniti da se čitatelji osjećaju blisko i vezano za slike koje su stvorene u određenom djelu. Ova tehnika vam omogućuje da prenesete osjećaje i...

read more

Što je kolnik

Što je kolnik je starodrevna igra koja se igrala u Hrvatskoj još od srednjeg vijeka. Iako se ne zna tačno kada je prvi puta izumljena, tradicija se prenosi s generacije na generaciju. Igra se bazira na pravljenju i skupljanju bodova koristeći figurice ljudi, životinja...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This