Što je šerijatski zakon

by Apr 5, 2023Vjera0 comments

Šerijatski zakon je šerijat, odnosno religija islama koja uključuje niz pravila i propisa koji obrazuju osnovne moralne i društvene norme. Ovi propisi se kreiraju na temelju Kurana, sunneta (tradicije Proroka Muhammeda) i drugih islamskih pravnih izvora. U skladu s tim, cilj Šerijata je osigurati da islamska zajednica uspješno funkcionira unutar okvira Božijih propisa.

Šerijatski zakon je kompleksna skupina islamskih religijskih normi koje obuhvaćaju sve aspekte života vjernika, uključujući vjerovanje, odnose među ljudima, društveno-političku organizaciju i ekonomiju. Šerijatski zakon je temeljen na Kur’anu i sunnetu, a njegovo tumačenje izvršava se preko fikha.

Početci šerijatskog zakona

Šerijatsko pravo ili šerijat je arabskim muslimanima uobičajeni zakon koji se bazira na islamskom vjerovanju i načelima. To je sustav zakona koji regulira područja kao što su obiteljsko pravo, imovinsko pravo, trgovina, imigracija i drugi aspekti društvenog života. Pojam se uglavnom odnosi na tradicionalno oblikovanje islamskog prava, ali postoje različite interpretacije tog zakona među muslimanskim zajednicama diljem svijeta. U početku, šerijatski zakon nastao je iz Kurana i sunneta, dvaju glavnih tekstova islama. Sunnet je skup pravila i preporuka koje se tradicionalno pripisuju proroku Muhamedu. Stoga je pojam ‘šerijat’ postao popularan među muslimanima da bi opisao svoje vrijednosti i principi vjerovanja.

Kako su se muslimanske zajednice proširile svijetom tako su se razvile različite interpretacije šerijata. Neki ljudi su ga doživjeli kao autoritarni oblik vladavine gdje su propisi bezpogovorno primjenjivani bez mogućnosti da se pridržava tradicionalnih oblika društvene nadležnosti. Međutim, u nekim dijelovima svijeta postojala je veća sloboda prilagođavanja šerijata u skladu s lokalnom kulturom i potrebama modernih društava. Propisi iz Kurana i sunneta također su se mijenjali s vremenom kako bi odražavali promjene u društvu i nove stvarnosti. Tako je šerijat bio fleksibilan sustav pravila koji je omogućio da muslimanska društva postignu svoju duhovnu ravnotežu u odnosu na okolinu koja se stalno mijenja.

Principi šerijatskog zakona

Šerijatski zakon je pravni sustav koji se temelji na islamskom učenju i načelima. On definira obveze i odgovornosti muslimana u vjerskim, društvenim, ekonomskim i političkim aspektima života. Cilj šerijata je da se osigura da svi ljudi vode moralno čestiti život u skladu sa sunnetskim vjerovanjem. Principi šerijatskog zakona su odobreni od strane međunarodnih organizacija, poput Međunarodne organizacije za ljudska prava (UNHCHR).

See also  Što je sedma božja zapovijed

Glavni princip šerijatskog zakona je poštivanje Božje volje. To podrazumijeva da muslimani trebaju poštovati Božje propise i naređenja bez obzira na okolnosti. U tom smislu, muslimanima se preporučuje da se pridržavaju principa islamskog etičkog kodeksa koji se bazira na temelju Kur’ana i Sunneta Muhammadovog Poslanstva. Drugi princip je poštivanje ljudskih prava koja su propisana islamskim propisima. Ova prava uključuju slobodu govora, slobodu vjeroispovijesti, ravnopravnost pri predstavljanju dokaza pred sudom i ograničenja protiv nezakonitih postupaka ili djela.

Treći princip je poštivanje Zakona Božjeg koji se proteže preko socijalne odgovornosti prema bliskoj obitelji, susjedima i cijelom čovječanstvu. Ovo uključuje obvezu da se poštuju svi zakoni čiji je cilj zaštititi interese ljudske vrste i države u kojoj žive muslimani. Posljednji princip je poštivanje tradicionalnih pravila koja su stoljećima bila uspostavljena od strane muslimanskih autoriteta, poput davanja milostinje siromašnima ili djeljenja dobre riječi onima koji to trebaju.

Granice šerijatskog zakona

Šerijatski zakon, ili islamsko pravo, je kompleksan sustav pravila za vladavinu muslimana s ciljem postizanja božanske pravde. U ovom sustavu postoje određene granice koje se ne smiju prelaziti. Te granice obuhvaćaju mnoge aspekte života muslimana, uključujući vjeru, društvene odnose i poslovne odluke. Granice šerijatskog zakona često su ograničene na temelju ajeta Kur’ana i hadisa Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Osnovna načela koja se poštuju u šerijatu obuhvaćaju red, poštovanje i ljubav prema Bogu i bližnjem. Svi aspekti šerijata usmjereni su na ispunjenje Božje volje te postizanje istinske duhovne ravnoteže među ljudima.

Granice šerijatskog zakona obuhvaćaju različite etičke norme koje muslimani trebaju poštovati. Na primjer, prema islamskim principima, svaki čovjek ima pravo na čast i dostojanstvo te nikoga ne smijete uvrijediti ili vrijeđati. Također je strogo zabranjeno ubijanje nedužnih ljudi bez razloga ili bilo koji oblik nasilja protiv drugih ljudi. Osim toga, muslimani trebaju poštovati tuđa imovina te ne smiju biti nepravedni prema drugima ili im nanositi bilo kakvu fizičku ili duhovnu bol. Granice šerijata također obuhvaćaju pravila o prehrani i odgoju djece koja se moraju poštovati da bi se osiguralo da tradicionalna islamska vjerovanja budu sačuvana u budućnosti.

See also  Što znače slike anđela

Nadalje, granice šerijatskog zakona također obuhvaćaju ekonomske transakcije među ljudima te stvaranje jasnih pravila o poslovnim odnosima koja osiguravaju fer trgovinu i postizanje pravde međusobnih transakcija. U tom smislu, muslimani su dužni poštovati propise trgovine utvrđene udruge Islamske zajednice te slijediti etiku koja je propisana Kur’anom i Sunnetom (hadisi). Sudionicima se dopusta da samostalno donose poslovne odluke bez prisile bilo koje druge strane da bi se osiguralo da svi dogovori budu pošteni i fer.

U konačnici, granice šerijatskog zakona usmjerene su na osiguranje ispravnog funkcioniranja društva te postizanje božanske pravde međusobnih transakcija muslimana. Stoga je važno da svi muslimani slijede propise utvrđene u Kur’anu i hadisu Poslanika Muhammeda (sallallahu alejhi ve sellem) da bi se omogućio ispravno funkcioniranje vladavine šeriata u budućnosti.

Primjena šerijatskog zakona

Šerijatski zakon je niz propisa koji obuhvaćaju područja kao što su obitelj, nasljeđivanje, vlasništvo i ostala prava. Ovi propisi se razlikuju od države do države i temelje se na islamskoj vjeri. Primjenom šerijatskog zakona, postavlja se temelj islamskim vrijednostima. Primjenom ovog zakona, očuvanje islamskih načela postaje dužnost pojedinaca u skladu s islamskim moralom. Osigurava se da sva prava budu jednako zastupljena i da se poštuju ljudska prava koja su propisana u Kur’anu i Sunnetu.

Primjenom šerijatskog zakona osiguravaju se red i pravda u društvu te se omogućava da sva prava budu jednako zastupljena. Osigurava se da svi građani imaju pristup jednakim pravima bez obzira na nacionalnost ili religijske pripadnosti. To omogućava jačanje međunarodnih odnosa i ublažavanje napetosti između društvenih grupa.

Primjenom šerijatskog zakona, omogućeno je olakšano provođenje trgovine između muslimanskih država te brza razmjena informacija o određenim stvarima poput vremenske prognoze i financijskih usluga. Osim toga, ovaj zakon također jamči sigurnost građana i slobodne trgovine međunarodnom razini te stvaranje efikasnih i transparentnih institucija koje će provoditi pravedne procedure u složenim situacijama.

See also  Što znače slike anđela

Temeljen na principima islamske vjere, primjenom šerijatskog zakona osigurava se da ljudi maksimalno poštuju Božija pravila te postupaju prema naredbama Allahova Poslanika (Sallallahu aleihi wa sallam). Također osigurava da čovječanstvo bude upozoreno od grijeha koji su usmjeravani protiv same vjere ili protiv drugih ljudi. Osigurava se da čovječanstvo poštuju Božija pravila i ne čine ništa što bi bilo protivno islamskim načelima te da svatko ima mogućnost primiti pravednu kaznu ako prekrši neka od Božijih pravila.

Objašnjenje i interpretacija šerijatskog zakona

Šerijatski zakon je kompleksno pravo, koje se temelji na islamskim vjerskim principima. U tom smislu, objašnjenje i interpretacija tih principa je od izuzetne važnosti. Šerijatski zakon se temelji na Kur’anu, Sunnetu (Poslanikovim riječima i djelima), islamskom pravnom mišljenju (fiqhu) i vjerskim propisima. S obzirom na to da su svi ti elementi često međusobno suprotstavljeni, vrlo je važno razumjeti njihove razlike.

Uglavnom, šerijatski zakon predviđa jasne propise o tome kako ljudi trebaju postupati u vezi s pitanjima vjere. To uključuje postupke poput obaveznih molitvi (namaz), posta (sawm), almsgiving (zakat) i hadža (putovanje u Meku). Također uključuje propise o obavezama prema roditeljima, braku i društvenim odnosima. Šerijatski zakon također regulira trgovinu i poslovne transakcije te definira određene sankcije za prekršaje. Osim toga, on regulira granice neprihvatljivog ponašanja među ljudima.

Kako bi se donosile odluke o pitanjima koja nisu jasno predviđena u Kur’anu ili Sunnetu, islamski autoriteti se okreću procesu interpretacije šerijata pod nazivom “istinab”. U ovom procesu se mogu koristiti niz alata, uključujući analizu konteksta tekstova iz Kur’ana i Sunneta, primjer usporedbe sličnih situacija iz prošlosti te razmatranje svojstava aktera problema. Ova metoda omogućava autoritetima da donesu presude koje su usklađene sa smislom Božiji poslanika Muhameda (mir neka je s njim).

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što je sedma božja zapovijed

Što je sedma božja zapovijed? To je jedna od deset Božjih zapovijedi koje su bile objavljene u Bibliji. Sedma božja zapovijed je: „Ne počinji preljuba“. Ova zapovijed se odnosi na čuvanje vjernosti prema Bogu i drugim ljudima. Smatra se da je ova zapovijed potrebna da...

read more

Što znače slike anđela

Što znače slike anđela? Anđeli predstavljaju duhovnost, čast, svetost i mir. Oni također mogu biti simboli čovjekove veze sa Bogom. U mnogim religijama, vjeruje se da anđeli štite i vode ljude kroz život. Slika anđela može predstavljati poruku da je netko uz vas i da...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This