Što su doprinosi na plaću

by Jun 8, 2023Posao0 comments

Što su doprinosi na plaću? Doprinosi na plaću su nametnuti porezi i druge potrebe koji se naplaćuju od neto dohotka zaposlenika. Njih najčešće odobravaju vlade ili vladine agencije i koriste se za financiranje javnih usluga, razvoj infrastrukture i druge potrebe. Doprinosi na plaću mogu biti obavezni ili dobrovoljni, a iznosi ih se s oporezivog bruto dohotka zaposlenika.

Doprinosi na plaću su obvezne financijske davanja koje se odvajaju od bruto plaće i predaju državnim tijelima, uzimajući u obzir Zakon o porezu na dohodak i druge zakone. Doprinosi na plaću se obračunavaju iz bruto plaće zaposlenika i često se sastoje od poreza na dohodak, doprinosa zdravstvenog osiguranja, doprinosa za mirovinski fond i drugog.

Kako se obračunavaju doprinosi na plaću?

Doprinosi na plaću obračunavaju se prema zakonima o zdravstvenom osiguranju, mirovinskom osiguranju, socijalnoj sigurnosti i porezu na dohodak. U Republici Hrvatskoj, ukupni doprinosi sastoje se od doprinosa za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje, socijalnu sigurnost i porez na dohodak. Doprinosi se raspodjeljuju među određenim brojem poduzetnika i radnika. Radnik je dužan platiti svoje doprinose iz svog bruto primanja. Na primjer, radnik koji ima bruto plaću od 2.000 kn tijekom mjeseca trebao bi platiti doprinose u iznosu od 760 kn u tom mjesecu. Doprinosi su obračunati neovisno o radnom vremenu i obračunavaju se isključivo prema bruto primanju.

Zakonski propisi vezani uz doprinose na plaću

Svi zaposlenici u Republici Hrvatskoj dužni su plaćati određene doprinose koji se obračunavaju na temelju njihovih plaća. U skladu s Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o doprinosima i Zakonom o mirovinskom osiguranju svaki zaposlenik je dužan platiti između 14 i 33 posto svoje plaće kao doprinose.

See also  Kako Ispuniti RPO Obrazac Online

Doprinosi za porez na dohodak, mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje obračunavaju se prema propisima koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske. Svi zaposlenici moraju plaćati 24 posto od svoje neto plaće kao doprinos za porez na dohodak. Osim toga, oni također moraju platiti 13,5 posto svog prihoda kao doprinos za mirovinsko osiguranje te 8 posto kao doprinos za zdravstveno osiguranje.

Osim toga, postoje neki posebni slučajevi u kojima se mogu primijeniti druge stope doprinosa. Na primjer, ako ste samozaposleni ili imate samostalnu djelatnost, onda morate platiti više od navedenih stopa i to je propisano posebnim propisima Vlade Republike Hrvatske. Također postoje posebna pravila koja se odnose na obvezno socijalno osiguranje zaposlenika u Republici Hrvatskoj i koja su također regulirana Zakonom o socijalnom osiguranju Republike Hrvatske.

U skladu s tim propisima, svaki porezni obveznik u Republici Hrvatskoj dužan je platiti određeni iznos po stopama koje su utvrđene dotičnim propisom Vlade Republike Hrvatske. Sve navedene stope obvezatne su bez obzira na vrijednost brutto dohotka pojedinog poreznog obveznika te se primjenjuju bez ikakve diskriminacije prema nacionalnoj pripadnosti bilo kojeg poreznog obveznika u Republici Hrvatskoj.

Doprinosi od strane poslodavca i radnika

Poslodavci i radnici su obvezni doprinositi zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj. Doprinosi su jedan od ključnih koraka u pružanju zdravstvenih usluga svima. Poslodavci su obvezni platiti dio doprinosa za svoje radnike, dok radnici moraju platiti svoj dio doprinosa. Doprinos od strane poslodavca se naziva poslodavčev doprinos, a doprinos od strane radnika se naziva doprinos radnika.

Poslodavčevi doprinosi se plaćaju u obliku mjesečnih izdataka prema nacionalnom zakonu o zdravstvenom osiguranju. Uglavnom se plaćaju na temelju neto plaće ili bruto plaće, a to ovisi o tome kako je dogovoreno između poslodavca i radnika u ugovoru o radu. Poslovne tvrtke također mogu platiti poslovne pristojbe dodatne na neto plaće svojih zaposlenika.

See also  Što je efektivna kamatna stopa

Doprinos radnika je također obvezan prema nacionalnom zakonu o zdravstvenom osiguranju. Radnici moraju plaćati mjesečne izdatke temeljem neto plaće ili bruto plaće, ovisno o tome kako je dogovoreno ugovorom o radu. Radnici mogu također platiti dodatni pristojbu na temelju neto plaće, ali on može biti niži nego pristojba poslovnih tvrtki.

Državni doprinosi

Državni doprinosi na plaću u Hrvatskoj uključuju doprinos za mirovinsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje, prireze i poreze. Svatko koji je punoljetan i ima plaću mora plaćati te doprinose. Doprinosi se obračunavaju prema određenim stopama i plaćaju se od neto dohotka. Stope se razlikuju ovisno o vrsti doprinosa i godini u kojoj se plaćaju.

Doprinos za mirovinsko osiguranje

Doprinos za mirovinsko osiguranje je obvezan doprinos koji se plaćaje na temelju neto bruto dohotka. Stope ovog doprinosa određene su Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN 143/2006). Od 1. siječnja 2021., stope su 24% za radnike s punim radnim vremenom, 20% za djelatnike s djelomičnim radnim vremenom, 8% za samozaposlene osobe te 7,5% za studente koji sudjeluju u programima stručne prakse i stručne obuke.

Doprinosi zdravstvenog osiguranja

Doprinosi zdravstvenog osiguranja također su obvezni u Hrvatskoj. Platioci premija ovih doprinosa stranke su tvrtke čija su djelatnici članovi. Stopa je 15%, a topličke premije određene su Zakonom o zdravstvenom osiguranju (NN 129/2011). Neovisno o tim premijama, ljudi mogu dodatno platiti svoje doprinose prema Zakonu o naknadama iz privatnih dodatnih polica (NN 30/2014).

Porezi i prirez

Postoje tri različite vrste poreza: općinski porez, državni porez i porez na dohodak. Općinski porezi mogu varirati od 5% do 25%, a državni porezi od 0% do 45%. Porez na dohodak također varira prema godinama, ali je u prosjeku između 10% i 25%. Prirez je 15%, a obračunava se samo na bruto platu veću od 8600 kn godišnje.

See also  Ovako se Traži PDV ID Broj u Poreznoj za Paušalni Obrt

Koliko je vremena potrebno da se obračunaju doprinosi?

Plaćanje doprinosa u Hrvatskoj je dugotrajan proces. Za obračunavanje doprinosa potrebno je oko 8 tjedana, ovisno o vrsti doprinosa, kao i obliku plaćanja. Svrha obračuna doprinosa je da se osigura da svi zaposlenici i poslodavci plaćaju odgovarajuće naknade prema zakonu. Doprinosi su temelj porezne politike u zemlji i odgovornost poslodavca je da se pridržava svih propisa vezanih uz to.

Obračuni doprinosa su podijeljeni u dvije faze. Prva faza obuhvaća prikupljanje potrebnih informacija o zaposleniku, kao što su imena, datum rođenja i podaci o primanjima. Ove informacije se unose u sustav obračuna doprinosa te se na temelju njih izračunava iznos koji će biti plaćen po pojedinom zaposleniku. Nakon toga se izvršava druga faza, a to je stvaranje računa za svaki zaposlenik posebno te na temelju toga plaćanje doprinosa poreznom uredu.

Iako postoje neke razlike među različitim vrstama doprinosa, kao što su porezi na dohodak i socijalna skrb, sveukupni postupak obračuna ostaje isti. Poslodavci mogu samostalno izvršiti ovaj postupak ili možete angažirati strukovnjaka ili tvrtku koja će vam olakšati proces obračuna i osigurati da su svi propisi strogo poštovani. U svakom slučaju, proces obračuna bi trebao biti gotov unutar 8 tjedana od trenutka kada je započet.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This