Što je komunikacija

by Nov 24, 2023Značenje0 comments

Komunikacija je proces pomoću kojeg ljudi razmjenjuju informacije, ideje i osjećaje. To može biti verbalna ili neverbalna, a uključuje govor, pisanje, gestikulaciju i druge vrste komunikacije. Komunikacija je sredstvo za razumijevanje drugih ljudi i za stvaranje odnosa među njima.

Komunikacija je proces prenosa informacija između dvije ili više osoba. To uključuje verbalni, neverbalni i pisani oblik komunikacije. Sastoji se od slanja i primanja informacija i predstavljanja misli, osjećaja i informacija u različitim oblicima.

Vrste komunikacije

Postoje mnogobrojne vrste komunikacije. Najpoznatija je verbalna komunikacija, ali postoje i druge oblike komunikacije. Rečenična komunikacija se sastoji od jezičkog izražavanja u obliku rečenica i može biti oralno ili pismeno. U takvoj vrsti komunikacije, poruke se prenose jasno i detaljno, što omogućava da se razumiju i spoznaju poruke. Međutim, to također može dovesti do problema ako se poruke ne shvaćaju na isti način. Osim verbalne komunikacije, postoje i neverbalne vrste komunikacije. To uključuje gestove, mimiku lica, govor tijela i držanje tijela. Ove vrste mogu biti jednako važne za tumačenje smisla rečenice jer mogu dati dodatnu informaciju o tome što je osoba mislila. Također je važno obratiti pažnju na to da su neke različite vrste kulturnih znakova ili značenja moguće razumjeti samo u specifičnom okruženju ili zajednici. Na primjer, gestovi mogu imati različita značenja među ljudima iz različitih zemalja.

Još jedna popularna vrsta komunikacijske tehnologije je vizualni sadržaj poput slika, videa ili infografika. Ove vrste sadržaja omogućavaju da se informacija prenese brzo i na atraktivan način bez potrebe da se prevodi u tekstualni oblik. Također su sve popularniji oblici vizualne interakcije poput virtualnih stvarnosti ili video igara gdje ljudi mogu stvoriti virtualnu verziju svojih aktivnosti u stvarnosti bez prekida od njihove fizičke prisutnosti. Takvi oblici interakcije imaju veliki potencijal da donesu promjenu u našem svakodnevnom životnom iskustvu.

Konačno, postoji potreba da se poboljša audio-vizualni aspekt medija jer ove vrste medija igraju važnu ulogu u današnjoj digitaliziranoj društvenoj okolini. Audio-vizualni mediji omogućavajućemoćnikoristiti svoju maštu da bi ispripovjedali pripovijest koja nadahnutiposmatraoca te ga motivirala da djelujebudućnostićelija povezaniji sa temama akterima pripovjetke bez potrebe da bude fizički prisutan na scenisu dogadjaja

See also  Što je bilobrk

Komunikacijski proces

Komunikacijski proces je proces koji se odvija između dvije strane, u kojem se prenose i razmjenjuju poruke. Komunikacija je važna za uspješno funkcioniranje svih vrsta organizacija. Proces komunikacije počinje slanjem poruke od strane pošiljatelja i dostavljanjem iste do primaoca. Poruka je poslana na osnovu nekog cilja ili svrhe. Poruka mora biti jasna i razumljiva te mora biti u potpunosti jasna primaocu. Kada je poruka primljena, slijedi odgovor primaoca koji se šalje pošiljatelju da bi se potvrdilo da je poruka primljena i razumljena. Ako nema odgovora, to znači da nema nikakve reakcije na poruku ili da je poruka bila nejasna.

U komunikaciji su važni neki elementi poput kanala, medija, publike itd. Kanali su putovi putem kojih se šalju poruke; mediji predstavljaju sredstva prenošenja informacija; publika predstavlja skup ljudi na koje je usmjerena poruka; a nositelji su ljudi odgovorni za prenošenje informacija. Ako postoje poteškoće u procesu komunikacije, treba preispitati ove elemente radi utvrđivanja gdje leži problem.

Kako bi se osigurao uspješan komunikacijski proces, važno je da obje strane razumiju svoju ulogu te da postoje jasne smjernice o tome što bi trebale biti poruke i cilji što će biti postignuti putem tog procesa. Također, važno je da obje strane shvate stvari na isti način te da imaju sličan pristup u interpretiranju informacija i shvaćanju istih.

Konačno, veoma važan aspekt uspješnog procesa komuniciranja jest feedback jer omogućava pošiljatelju da sazna da li je njegova poruka stigla na adresu i razumljiva primaocu. Feedback se može dati verbalno ili non-verbalno, a može dati informacije o tome šta se dogodilo sa porukom ili šta će biti sljedećih koraka u postupku.

Primjeri komunikacije

Komunikacija se može manifestirati na mnogo načina. Komunikacija je osnovna ljudska potreba i temelj je svakog društvenog odnosa. Najčešći oblici komunikacije uključuju govor, pisanje, gestove i znakove. Svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke, ali svi čine da se poruke prenose između pošiljatelja i primatelja.

See also  Što je ljubimac

Govor je najčešći oblik komunikacije među ljudima. Govor se može razumjeti brzo i omogućuje razmjenu misli između pošiljatelja i primatelja. Iako je to najefikasniji oblik komunikacije, postoji mogućnost da se poruka izgubi u prevodu jer neki jezici ne prenose isti smisao.

Pisanje je drugi oblik komunikacije među ljudima. U usporedbi s govorom, pisanje omogućava pošiljatelju da pažljivo iskoristi riječi za prenošenje poruke. Međutim, to možda neće biti tako brzo prenošeno kao govor jer traži više vremena za razmatranje poruke i zapisivanje iste na papir ili računalni medij.

Gestovi su treći oblik međuljudske komunikacije koja se temelji na nonverbalnom jeziku tijela. Ove vrste gestova su dobre za upotrebu u situacijama gdje govor nije moguć ili neprikladan te su često korišteni u situacijama poput sportskih događaja gdje su uključene velike grupe ljudi. Iako su gestovi efektivni, moglo bi biti teško interpretirati ispravno ako se ne upozna sa specifičnom vrstom nonverbalne komunikacije.

Završno, postojanju znakovni jezic koji se često upotrebljava među sljepoočnicima za prenošenje misli bez govora ili pisanja. Zbog toga što ti znakovni jezici sadržavaju simbole umjesto rijeći, on omogućava brzu i preciznu razmjenu informacija između osoba sa slabljenim sluhom i osoba bez deficite sluhanja

Značaj komunikacije

Komunikacija je ključna za uspješne odnose s drugim ljudima. To nam omogućava da razumijemo i poštujemo jedni druge te izgradimo povjerenje u međusobne odnose. Bez komunikacije, društvene veze bi bile nemoguće. Komunikacija pomaže u razumijevanju međusobnih potreba i osjećaja, što je potrebno za uspješno upravljanje ljudskim odnosima. Komunikacija također olakšava proces donošenja odluka jer dopušta ljudima da se dogovore oko postupaka ili rješenja koja su najbolja za sve uključene strane. Osim toga, komunikacija pruža priliku za podizanje svijesti o temama kao što su društveni problemi ili pitanja ekonomske politike koja utječu na većinu ljudi. U tom smislu, možemo reći da je dobra komunikacija nužna za stvaranje uspješnog društva i jačanje veza između pojedinaca.

Komunikacija također ima važnu ulogu u poslovnom okruženju jer omogućava organizacijama da prenesu informacije, strategije i ciljeve svojim članovima. Ono omogućava članovima da dijele informacije o onome što radimo, te pomaže nam da se dogovaramo oko načina na koji ćemo postići naše ciljeve. Osim toga, dobra poslovna komunikacija može pomoći organizaciji da se prilagodi tržištu, obezbijedi unapređenja proizvoda i usluga te stekne prednost u odnosu na svoju konkurenciju.

See also  Što je vikend

U svakodnevnom životu, dobra komunikacija je neophodna za uspjeh mnogih projekata i aktivnosti. Na primjer, ako vam je potrebno nečiji savjet ili podrška da biste postigli neki cilj, morate biti sposobni prenijeti svoju poruku jasno i precizno drugoj osobi ili skupini ljudi. Ovo će im omogućiti da shvate vaš problem i pružiti vam najbolji savjet ili podršku potrebnu za ostvarivanje vaših ciljeva.

U svakom slučaju, dobra komunikacija ima veliki uticaj na druge aspekte našeg života – bilo to obrazovanje, radno mjesto ili lični život – jer nam daje alatke potrebne da razumemo tuđe misli i osjećaje te gradimo trajne veze sa drugima.

Tehnike komunikacije

Komunikacija je važna za funkcioniranje svake organizacije. Postoje različite tehnike komunikacije koje se mogu koristiti da bi se postigli ciljevi organizacije. Tehnike komunikacije uključuju verbalne, neverbalne i pisane tehnike.

Verbalne tehnike komunikacije uključuju govor, razgovor, debatu, prezentaciju i telefonski razgovor. Verbalna komunikacija može biti vrlo efektivna ako se pravilno primjenjuje. Verbalne tehnike pomažu u jasnom i iskrenom izražavanju misli i osjećaja.

Neverbalne tehnike komunikacije uključuju gestove, mimiku lica, pozitivne izraze i tjelesni jezik. Ove se tehnike često primjenjuju zajedno s verbalnim kako bi se postigla bolja efektivnost. Neverbalna komunikacija je složen proces jer su ljudi skloni tumačiti neke znakove na različite načine.

Pisane tehnike su još jedan oblik komuniciranja. Pisana poruka može biti vrlo efektivna jer omogućava da se informacija prenese sa velikim detaljima i lako je dostupna drugima radi nadopune ili provjere informacija. Međutim, pisane poruke mogu biti nejasne ako nisu napisane jasno i precizno.

Korištenje različitih tehnika komuniciranja može biti od velike pomoći organizaciji koja želi uspjeti u postizanju svojih ciljeva i postati uspješnija.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što je revolut

Što je Revolut? Revolut je najviše rastuća financijska platforma na svijetu koja korisnicima omogućuje lako i sigurno plaćanje u više od 150 valuta, kupnju i čuvanje kriptovaluta te pristup neograničenim i besplatnim bankovnim uslugama. Platforma ima svoju...

read more

Što je personifikacija

Personifikacija je literarna tehnika koja se koristi za davanje ljudskih osobina neživim objektima ili pojmovima. To pomaže učiniti da se čitatelji osjećaju blisko i vezano za slike koje su stvorene u određenom djelu. Ova tehnika vam omogućuje da prenesete osjećaje i...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This