Što je kvartal je vrsta administrativne jedinice koja se koristi u gradovima diljem svijeta. To obično označava četvrtinu određenog grada ili zemlje. U nekim zemljama, kvartal se može smatrati istim stupnjem administracije kao i gradska općina ili druga područja. Kvartal ima različite funkcije u gradskom planiranju, uključujući promicanje urbanizma i reguliranje demografskih promjena.

Kvartal je geografska jedinica koja se koristi za opisivanje dijelova unutar grada ili druge veće regije. To je najčešće četvrtina gradskog područja koji se dijeli na manje jedinice za lakšu navigaciju.

Kako se izračunava kvartal?

Kvartal se izračunava tako da se uzme u obzir cijeli godišnji period i podijeli ga na četiri jednaka dijela. Svaki od tih dijelova je kvartal, a sastoji se od dva mjeseca. Prvi kvartal obuhvaća siječanj i veljaču, drugi ožujak i travanj, treći svibanj i lipanj te četvrti srpanj i kolovoz. Kvartali su važni jer omogućuju vremensko uspoređivanje financijskih podataka za različite godine. To olakšava analizu financijske situacije poduzeća ili nekog drugog subjekta. To je također važno za financijske analitičare jer im omogućuje da proučavaju trendove u poslovanju tijekom godine. Također pomaže u uspoređivanju rezultata međusobnih tvrtki ili tvrtki u istom sektoru.

Kada se računa neto dobit, potrebno je ispravno odrediti kvartale za računalne svrhe. Neto dobit se obično mjeri prema broju novca koji je ostao nakon što su sve troškove odbile od bruto dobiti za pojedini kvartal. Zato je važno pravilno postaviti vrijeme za pohađanje različitih troškova, prihoda i drugih stavki bilance stanja koja su povezana s tom diobi novca tijekom neke godine.

Kvartal kao godišnji period

Kvartal je period od tri mjeseca, obično se smatra jednim cetvrtinom godine. Pojavljuje se kod financijskih izračuna, ali i u društvenim i političkim okvirima. Kako bi se postigli određeni ciljevi u nekoj godini, često će se pregledati rezultati koji su postignuti za svaki kvartal. Međutim, pojam “godišnji period” može također uključivati i druge jedinice vremena. U nekim zemljama, godina se može podijeliti na 6 mjeseci ili 12 mjeseci. U tom slučaju, period od tri mjeseca bi se smatrao polugodišnjim razdobljem a ne kvartalom. Također, neke države mogu definirati godinu na temelju lunarnog ciklusa ili tradicionalnih blagdana. U tom slučaju, termin “godišnji period” neće nužno uključivati pojam “kvartal”. Stoga se može reći da je duljina jedne godine individualna za svaku zemlju i da nije nužno da kvartal bude identificiran kao godišnji period.

See also  Što je lapsus

Ipak, pojam “kvartal” je prisutan u većini zemalja te će biti smatran dijelom godine prilikom izvođenja financijskih računa i procjenama gospodarske aktivnosti. Također ima svoje primjenu u trgovanju akcijama i uspoređivanja financijskih rezultata različitih tvrtki preko vremena. Stoga se može reći da je kvartal oblik godine unutar većeg vremenskog okvira te da ga je moguće smatrati dijelom godine ili polugodišnje vrijeme ovisno o potrebama po pitanju financiranja ili usporedbi financijskih podataka.

Točke početka i završetka kvartala

Kvartal se sastoji od četiri mjeseca i obično se odnosi na razdoblje od jednog do tri mjeseca. Točke početka i završetka kvartala su prvi dan u januaru, prvi dan u aprilu, prvi dan u julu i prvi dan u listopadu. U nekim zemljama točke početka i završetka kvartala se mogu razlikovati ovisno o tradiciji ili lokalnom pravilu.

Kvartale se koriste za financijsko planiranje, praćenje poslovnih uspjeha i istraživanja tržišta, a ponekad se mogu koristiti i za procijenu rasta ekonomskih trendova. U nekim slučajevima, točke početka i završetka kvartala mogu se preusmjeriti na druge datume radi lakšeg planiranja ili povećanja profitabilnosti. Na primjer, neki tvrtke mogu preusmjeriti točku početka ili završetka kvartala u drugom trenutku da bi postigle veće financijske rezultate ili da bi poboljšale svoju tržišnu strategiju.

U svakom slučaju, točke početka i završetka kvartala su važne jer omogućavaju da financijski rezultati budu pravilno prikazani. To može biti vrlo važno ako tvrtka želi pokazati svoju financijsku stabilnost ili promatrati trendove u vlastitim poslovima. To je također važno jer olakšava davanje financijskih izvještaja drugim stranama poput investitora ili poreznih vlasti.

Određivanje podataka za godišnji financijski izvještaj za poslovne subjekte

Godišnji financijski izvještaj predstavlja kompletan pregled financijskih transakcija i aktivnosti koje je objekt obavio tijekom određene godine. Podaci koji se navode u godišnjem financijskom izvještaju su osnova za procjenu postignutih rezultata te donose informacije o stanju i aktivnostima objekta. Podaci se određuju na temelju knjigovodstvenih evidencija, poput računa primitaka i izdataka, bilance stanja, računa uspjeha i drugih dokumenata vezanih uz poslovanje subjekta.

See also  Što su škure

Podaci koji se navode u godišnjem financijskom izvještaju obuhvaćaju: prihod od prodaje, rashode vezane uz troškove povezane s proizvodnjom, administrativne troškove (plate, kamate itd.), amortizaciju, dividende, prihode od ulaganja te druge prihode i rashode. Osim toga, potrebno je navesti i ostalu dokumentaciju koja se tiče poslovanja subjekta, kao što su bilanca stanja, izvješća o računima uspjeha i primitcima te izdatcima. Sve navedene podatke treba pregledati temeljito da bi se osiguralo da su točni te da odražavaju stanje objekta na dan zadnjeg dana godine.

Konačno, podaci trebaju biti revidirani neovisnom revizoru radi potvrde njihove ispravnosti. Godišnji financijski izvještaj predstavlja važan dokument za svaki poslovni subjekt jer upotpunjava pregled nad financijskim transakcijama te donosi informacije o postignutim rezultatima u proteklih 12 mjeseci. Stoga je vrlo važno da podaci budu precizni i točni jer će na njoj ovise svi budući planovi razvoja objekta.

Ima li razlika u kvartalima u različitim zemljama?

Da, postoje razlike u kvartalima u različitim zemljama. Kvartal je četveromjesečno razdoblje koje se odnosi na financijska izvješća tvrtke i poduzeća. Svaka zemlja ima svoja pravila i postavke o tome što se smatra kvartalom. U nekim zemljama, poput Sjedinjenih Američkih Država, kvartal je četiri tromjesečna razdoblja. U drugim zemljama, poput Velike Britanije i Australije, to su tri mjeseca. Također postoje zemlje poput Njemačke gdje se kvartali definiraju prema mjerilima financijske godine tvrtke. Ovo može biti dovoljan problem ako se uporede financijski izvještaji tvrtki iz različitih zemalja jer se smatra da su usporedivi samo oni gdje su usklađeni periodi mjerenja.

Postoje još neke bitne razlike među nacionalnim standardima vezanim uz kvartale. Na primjer, određene države imaju posebne poreze na dobit koja se plaćaju nakon svakog četveromjesečnog razdoblja, što može rezultirati značajnim financijskim obvezama ako nisu poštovana sva pravila i oporezivanje je propustio. Također postoje propisi međunarodnih organizacija poput Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koja regulira financiranje od strane vladinih agencija svake četiri mjeseca. Takvi propisi mogu utjecati na poslovni prihod i troškove tvrtke i treba biti pažljivo pratiti da bi se izbjegle bilo kakve neugodne sankcije.

See also  Što je srodna duša

U stvari, moglo bi se reći da je važno da poduzetnici budu svjesni nacionalnih standarda vezanih uz kvartale jer mogu imati veliki uticaj na financijski uspon ili pad poduzeća. Stoga je važno da svi poduzetnici budno prate sve promene vezane uz kvartale i da obrate pažnju na relevantne propise države u kojoj posluju. Samo tako mogu osigurati da će posao funkcionirati glatko bez nepredviđenih problema povezanih sa standardima vezanim uz kvartale..

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što je prezbiopija

Što je prezbiopija? Prezbiopija je period u evoluciji čovječanstva koji se odnosi na vrijeme prije nego što su ljudi počeli koristiti oruđe i alate. To je razdoblje evolucije ljudskog roda koje se proteže od početka hominina, prije 2 milijuna godina, do današnjeg...

read more

Što su prevarantice

Što su prevarantice? Prevarantice su osobe koje žele iskoristiti druge da bi stekle ličnu korist. Obično to čine prevarom, lažnim obećanjima, obmanom ili ucjenom. Međutim, njihovi metodi mogu biti mnogo složeniji i sofisticiraniji. Oni ponekad koriste tehnologiju da...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This