Što je miješani komunalni otpad

by Jun 3, 2023Kućanstvo0 comments

Što je miješani komunalni otpad? Miješani komunalni otpad su svi otpadni materijali koji se stvaraju u domaćinstvima, obrtima i drugim uslužnim djelatnostima. Uglavnom se sastoji od tekstila, plastike, papira, stakla, pokvarenih proizvoda i ostalog kućnog otpada. Uobičajeni oblici miješanog komunalnog otpada su ambalaža, limenke od pića i boce za vodu, aluminijske posude i metalne posude.

Miješani komunalni otpad je smjesa različitih vrsta otpada stvorenih od strane domaćinstava, obrtnika, industrijskih poduzeća, ustanova i slično. To može uključivati ​​stvari poput plastike, papira, stakla, metala i ostalog kućnog otpada.

Miješani komunalni otpad

Miješani komunalni otpad (MKO) je mješavina različitih vrsta otpada koja se stvara u domaćinstvima i zaposlenicima. Obuhvaća biorazgradive, reciklabilne i ne-reciklabilne materijale. To uključuje stvari poput hrane, papira, plastike, tekstila, drveta i drugih materijala. Recikliranje ovih materijala može smanjiti utjecaj na okoliš i pomoći u održivosti.

MKO se obično sakuplja odvojeno od drugih vrsta otpada kako bi se poboljšala njegova reciklaža. Sakupljanje se obično obavlja na lokalnoj razini putem posebnog dvorišta za sakupljanje ili odvojenim kontejnerima postavljenim u javnim prostorima. Neki lokalni provajderi mogu ponuditi i posebne vrećice za MKO koje se mogu kupiti ili dobiti besplatno na lokalnoj razini.

Nakon što je MKO prikupljen, on se obično prenosi do složenog centra za reciklažu gdje se tretira i sortira prema vrstama materijala. Ovisno o vrstama materijala pronađenih u MKO-u, on može biti prerađen da dobivena materija može biti iskorištena za nove proizvode ili će biti poslane na zbrinjavanje. U većini slučajeva MKO će sadržavati veliku količinu biorazgradivih materijala pa će biti procesirana da bi se dobio organski mulci ili obogaćena biomasa koja će biti iskorištena za proizvodnju energije ili sastojaka hranjivih tvari u poljoprivrednom gospodarstvu.

See also  Što je armatura i koja je cijena

Odvajanje miješanog komunalnog otpada

Odvajanje miješanog komunalnog otpada je važan zadatak za očuvanje okoliša. Kako bi se spriječilo nekontrolirano odlaganje, potrebno je odvojiti materijale prema njihovim svojstvima. Prvi korak u razvrstavanju otpada jest razvrstavanje na vidljive i nevidljive materijale. Vidljivi materijali obično se sastoje od plastike, papira, stakla, metalnih predmeta i sličnih predmeta. Nevidljivi materijali mogu uključivati ​​biootpad, elektroniku i baterije te čvrste industrijske razgradive tvari.

Nakon što su materijali razvrstani, potrebno ih je dalje podijeliti prema vrstama. Plastika se može dijeliti na PET plastiku (plastika za pića), PEHD plastiku (plastika za smeće) i ostale vrste plastike. Papir može biti podijeljen na novine, časopise, papirne kutije itd., A staklo se može dijeliti na boce i staklene posude. Ostali materijali također se mogu dijeliti prema vrstama.

Kad su materijali podijeljeni po vrstama, treba ih dalje sortirati po boji. Boja stakla obično bude crna ili zelena za boce za pića, dok boja papira obuhvaća bilo koji niz boja od crne do ružičaste boje. Nakon što su materijali sortirani po vrstama i boji, potrebno je napraviti posebne spremnike koji će biti označeni nadzornim oznakama da bi ljudi prepoznali koja je vrsta otpada u njoj sadržana.

Konačno, gotove spremnike treba staviti u blizini mjesta gdje će ljudi biti u mogućnosti odvojeno odlagati različite vrste otpada. Također je važno pružiti informacijske letke o tome gdje se što može odlagati te građane educirati o važnosti ispravnog postupanja s otpadom radi održavanja okoliša čistim i ekološki prihvatljivim.

Recikliranje miješanog komunalnog otpada

Recikliranje miješanog komunalnog otpada je proces u kojem se materijali i resursi iz otpada koriste ponovno. Cilj recikliranja je smanjiti onečišćenje, postići energetsku učinkovitost i smanjiti potrošnju materijala. Recikliranje miješanog komunalnog otpada može biti vrlo efikasno za zaštitu okoliša jer postoji veliki potencijal za iskorištavanje preostalih resursa. Također, recikliranje pomaže u smanjenju upotrebe novih materijala i snižavanju emisija stakleničkih plinova u atmosferu. Materijali iz miješanog komunalnog otpada mogu se reciklirati u različite proizvode, a neke od najčešćih su papir, staklo, plastika i metal.

See also  Što su šalice za čaj

Recikliranje miješanog komunalnog otpada može biti obavljeno na različite načine. Prvi način je prema vrstama otpada: odvojiti organski, papirni i metalni deo te reciklirati pojedinačne vrste materijala. Drugi način je da se sortira cijeli mješoviti otpad pa da se odvoji i reciklira što više materijala mogućim metodama. Sortirani materijal se također može prerađivati tako da se dobiveni proizvodi mogu ponovno iskoristiti ili prodati tržištu.

Reciklirani proizvodi mogu biti različiti od onih proizvedenih iz novih sirovina jer mogu imati drugačiji oblik ili boju zbog dodatnih postupaka prerade i obrade koji su neophodni za čiste sirovine. Međutim, nedostatak ovoga je što mogu postojati problemi s trajanjem takvih proizvoda jer su oni često manje trajni od onih napravljenih iz novih sirovina. Iako to predstavlja problem, još uvijek postoji puno prednosti u reciklaži mješovitog komunalnog otpada jer dozvoljava iskorištavanje preostalih resursa te doprinosi održivom razvoju okoliša.

Odlaganje miješanog komunalnog otpada

Miješani komunalni otpad je smeće koje se uglavnom sastoji od kućnih otpada, industrijskih otpada, prehrambenih otpada, stakla i drugih materijala. Odlaganje miješanog komunalnog otpada najčešće se obavlja na lokalnoj razini od strane jedinica lokalne samouprave ili od strane privatnih poduzeća. Također postoji mogućnost da se miješani komunalni otpad preda nekim postrojenjima za recikliranje ili obradu. Odlaganje miješanog komunalnog otpada obično dolazi u obliku zatvorenih spremnika i zahtijeva posebnu uporabu za sprječavanje širenja zagađenja.

Odlaganje miješanog komunalnog otpada treba uzeti vrlo ozbiljno jer može negativno utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje. To može biti izvor različitih vrsta onečišćenja, uključujući kemikalijsku polutantnu tvari, fizikalnu onečišćenja ili čak biologija onečišćenja. Stoga je vrlo važno osigurati da svi aspekti odlaganja miješanog otpada budu ispoštovani u skladu s relevantnim propisima o zaštiti okoliša.

See also  Što je napa za kuhinju

U tu svrhu potrebno je imati uspostavljen sustav odvojenosti smeća na svaki dan postupak prikupljanja i transporta smetaja, te isti moraju biti adekvatno označeni i obuhvaćeni odgovarajućim propisima EU-a i nacionalne regulative. Također, potrebno je osigurati da se spremnici čiste i dezinficiraju redovito radi sprečavanja reprodukcije insekata i glodara te da su dobro označeni radi prepoznavanja po vrstama sadržaja.

Utjecaj miješanog komunalnog otpada na okoliš

Miješani komunalni otpad (MKO) je mješavina različitih vrsta otpada, uključujući plastiku, papir, metal, staklo i organsku materiju. MKO je najčešća vrsta otpada u Sjedinjenim Američkim Državama i diljem svijeta. Utječe na okoliš u više načina.

Kad se MKO odlaže, može biti štetno za okoliš jer se sastoji od materijala koji mogu osloboditi toksične tvari u zemlju i vodu. To može dovesti do iscrpljivanja tla i ugroziti životnu sredinu. Također može potaknuti rast patogenih bakterija ili gljivica koje mogu biti štetne za ljudsku zdravlje.

Kako bi se smanjila šteta po okoliš, potrebno je strogo praćenje pravila glede odlaganja MKO-a. Na primjer, potrebno je poduzeti mjere da se spriječi bilo kakvo nepropisno odlaganje ili čak onesposobiti smetnji na rad postrojenja za obradu otpada. Također je važno osigurati da postoje adekvatna skladišta koja će sigurno skladištiti MKO dok se ne obradi ili se iskoristi za recikliranje ili proizvodnju energije.

Konačno, važno je da se poduzmu mjere da se smanji količina MKO-a koja se proizvodi. To bi trebalo postići povećanjem recikliranja i prerade materijala prije nego što postanu otpad te povećanjem uporabe prirodnih materijala umjesto sintetskog otpada. Takve promjene mogu bitno utjecati na smanjenje emisija CO2 i druge toksine te doprinose održivom razvoju cijelog planeta.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što je uređenje spavaće sobe

Uređenje spavaće sobe je proces u kojem se stvaraju ugodni i funkcionalni interijeri za odmor. To Uređenje predstavlja prilagođavanje prostora za potrebe i želje vlasnika, uzimajući u obzir razne estetske faktore poput boja, tekstura i materijala. Cilj je stvoriti...

read more

Što je uređenje dvorišta

Što je uređenje dvorišta? To je proces planiranja i izgradnje vašeg dvorišta kako bi se postigli željeni ciljevi. Uređenje dvorišta može uključivati postavljanje biljaka, stvaranje vrtnih puteva ili staza, instaliranje osvjetljenja, postavljanje namještaja za sjedenje...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This