Revizija je postupak usmjeren pregledu, provjeri i usporedbi računskih podataka, izvještaja i dokumenata za kontrolu njihove pouzdanosti, odnosno potvrđivanje istinitosti informacija. Revizijom se utvrđuju kvaliteta i pravilnost računovodstvene evidencije i drugih dokumenata, a cilj je utvrditi da li su ti dokumenti u skladu s zakonskim propisima te da li financijsko izvješće istinski prikazuje stanje u poslovnim knjigama.

Revizija je proces postupnog pregleda i usporedbe financijskih izvješća, knjiga računa i drugih sličnih dokumenata kako bi se utvrdili točnost i dosljednost. Reviziju obično provode neovisni revizori koji moraju biti certificirani da bi bili ovlašteni obaviti reviziju.

Interna revizija

Interna revizija je posebna vrsta revizije koja se temelji na sustavu i procesima unutar organizacije kako bi se osigurala njezina efikasnost. To uključuje provjeru poslovnih procesa, odgovornosti zaposlenika, zakonitosti i pravednosti u obavljanju poslova. Interna revizija također pomaže otkriti bilo kakve propuste u internim pravilima i postupcima, a također daje preporuke za unapređenje kontrolnih procedura.

Revizija financijskih izvještaja

Revizija financijskih izvještaja je vrsta revizije koja se bavi provjerom ispravnosti financijskih izvještaja organizacije. Revizija financijskih izvještaja obuhvaća identificiranje bilo kojih neregularnosti u računovodstvenom knjigovodstvu te procjenu da li su financijska izvješća utemeljena na relevantnom računovodstvenom standardu. Ova vrsta revizije omogućava organizaciji da pruži jasne i točne informacije o svojoj financijskoj situaciji.

Revidiranje javnih računa

Revidiranje javnih računa je posebna vrsta revidiranja koja se odnosi na provjeru financiranja i trošenja sredstava države i javnih institucija. Cilj ovog pregleda je potvrditi da su sredstva iskorištena u skladu s propisima, odlukama vlade te da nisu počinjeni pravni propusti prilikom upravljanja jamstvenim sredstvima. Revidiranje javnih računa može obuhvatiti različite dijelove poput federalne, državne i lokalne razine financiranja te potrošnju namijenjenih fondova za određene projekte.

See also  Što je umami

Revidiranje stalno priređenih operacija

Revidiranje stalno priređenih operacija je posebna vrsta revidiranja koja se bavi provjerom financijske stabilnosti dionica poduzeća putem analize dugoročnih poslovnih strategija te usporedbe postignutih rezultata s planovima poduzeća. Ova vrsta pregleda omogućava poduzetnicima da dobiju cjelovitu sliku stvarne situacije u svom poslovanju te da donesu promišljenije donesene odluke.

Što je revizija?

Revizija je proces koji se izvodi da bi se procijenila kvaliteta poslovanja u poduzeću. Revizija se obično provodi od strane vanjske agencije koja ima stručnost i relevantno iskustvo u obavljanju takvih usluga. Usluga revizije pruža financijskoj sliku tvrtke koja može biti korisna za upravljanje i odlučivanje.

Koji je cilj revizije?

Glavni cilj revizije je osigurati da financijski izvještaji tvrtke odražavaju stanje njenih financija i poslovanja. To znači da će podaci u financijskom izvještaju biti točni, potpuni i prikladni za upravljanje i odlučivanje. Revizija također može pomoći u identificiranju bilo kakvih nepravilnosti u poslovanju i pružiti informacije o mogućim razlozima gubitka ili problemima s plaćanjem.

Što je revizija?

Revizija je proces procjene kvalitete i usklađenosti podataka, postupaka i aktivnosti unutar organizacije. To se obično provodi kako bi se osiguralo da je organizacija u skladu sa zakonima, odredbama i standardima. Revizija često uključuje različite vrste analiza, uključujući financijske, pravne, etičke ili tehničke aspekte poslovanja. Cilj revizije je osigurati da se postupci i aktivnosti unutar organizacije provode po odgovarajućim standardima.

Koje su vrste revizije?

Postoje različite vrste revizija koje se mogu provoditi unutar organizacije. Financijska revizija namijenjena je ispitivanju financijskih izvještaja i pokazatelja poslovnih aktivnosti organizacije. Pravna revizija usmjerena je na ispitivanje da li su postupci unutar organizacije usklađeni sa zakonima i drugim propisima. Etička revizija fokusira se na ocjenu postupaka i aktivnosti u skladu s etičkim standardima ili načelima. Tehnička revizija namijenjena je ispitivanju tehnoloških sustava ili procesa koji se koriste u radu organizacije.

See also  Što su imenice

Kako se provodi revizija?

Revidiranje obično započinje s ocjenom postojećih politika, procedura i dokumentacije u okviru organizacije. Revidirajuća osoba će obaviti razgovore sa drugim djelatnicima te pregledati knjige računa i druge dokumente kako bi utvrdila da li su ispunjeni odgovarajući standardi. Nakon što se provedu detaljne analize, revidirajuća osoba će pripremiti bilješku koja će sadržavati preporuke za poboljšanje postojećih politika, procedura ili dokumentacije u cilju pridržavanja propisanih standarda.

Zahtjevi za obavljanje revizije

Revizija je stručan pregled financijskih iskaza i drugih podataka koji se odnose na poslovanje organizacije. Obavljaju je revizori, stručnjaci za financijsko računovodstvo koji su ovlašteni za pregled kako bi osigurali da iskazi i podaci o poslovanju odgovaraju postojećim pravilima i standardima. Revizija je namijenjena osiguravanju pouzdanosti financijskih izvješća te prikupljanju informacija o financijskom stanju organizacije. Zahtjevi za obavljanje revizije uključuju:

  • Odgovarajuću licencu ili certifikat za obavljanje revizije, što uključuje odgovarajuće vještine i iskustvo.
  • Dobro razumijevanje pozadinskih procesa unutar organizacije.
  • Sposobnost provođenja potrebne due diligence.
  • Kvalificirane revizorske standarde u smislu pravnih propisa, računovodstvenih standarda i internih propisa.
  • Spremnost da se pridržava etičkih standarda profesionalne revizije.
  • Razumijevanje trenutnih trendova i razvoja u poslovnom okruženju u cilju procjene poslovnih rizika.
  • Sposobnost osiguravanja sigurnosti i integriteta podataka.

Revizori moraju biti svjesni da se sa svakom novom revidiranom tvrtkom pozitivno ili negativno utječe na financijsko stanje društva. Nastojati će biti nepristrani prilikom izvješćivanja te će se pridržavati etike profesionalne revidiranja. Revident treba provesti opsežnu analizu postojećih procesa, sistema i politika radi utvrđivanja točne slike o financijskim situacijama tvrtke. Također treba provesti istraživanja radi identifikacije mogućih problema s ciljem povećanja transparentnosti financiranja tvrtke.

Koje su obveze revizora?

Revizor je financijski profesionalac koji provodi financijske revizije u svojstvu neovisnog istražitelja. Njihova glavna obveza je provjeriti da li je povijest prihoda i troškova bilance točna te da li se računi i izvješća o stanju i uspjehu temelje na zakonski propisanim standardima. Revizori također provjeravaju činjenice, račune i informacije kako bi se utvrdilo postoji li nepravilnost ili nezakonitost u poslovanju poduzeća. Revizori također mogu pružiti savjet o različitim pitanjima vezanim za financijska izvješća, na primjer, kako bi poduzeće trebalo postupati s određenim transakcijama ili kako bi trebalo oblikovati revidirano izvješće. Također, trebaju voditi brigu o drugim pitanjima vezanim uz financijske transakcije poduzeća, na primjer, oporezivanju i internoj kontroli. Revizori također mogu predložiti promjene u sustavu knjigovodstva poduzeća tako da se optimizira rukovanje financiranja i smanji rizik od nepravilnosti.

See also  Što je maternica

Revizori su dužni vršiti neovisne revidirane račune, davati preporuke za unaprjeđenje sustava knjigovodstva, provjeravati upravljanje financijskim transakcijama te provesti interne auditse kako bi se osiguralo da se propisi poštuju. Također je njihova obveza slati godišnja izvješća o poslovnom stanju tvrtke nadležnim vlastima zahtijevanim od strane zakona.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što je personifikacija

Personifikacija je literarna tehnika koja se koristi za davanje ljudskih osobina neživim objektima ili pojmovima. To pomaže učiniti da se čitatelji osjećaju blisko i vezano za slike koje su stvorene u određenom djelu. Ova tehnika vam omogućuje da prenesete osjećaje i...

read more

Što je kolnik

Što je kolnik je starodrevna igra koja se igrala u Hrvatskoj još od srednjeg vijeka. Iako se ne zna tačno kada je prvi puta izumljena, tradicija se prenosi s generacije na generaciju. Igra se bazira na pravljenju i skupljanju bodova koristeći figurice ljudi, životinja...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This