Što je sintagma? Sintagma je skup riječi koje zajedno tvore gramatički određenu jedinicu. Sintagme se mogu sastojati od jedne ili više riječi i mogu biti sastavljene od imenica, pridjeva, glagola i drugih vrsta riječi.

Sintagma je gramatička jedinica koja se sastoji od više riječi i koja ima značenje koje nije jednako značenju pojedinih riječi.

Klasifikacija sintagme

Klasifikacija sintagme je proces klasifikacije rečeničnih struktura prema njihovim gramatičkim funkcijama. Sintagma je skup reči koje imaju konkretnu sintaktičku funkciju u rečenici, obično izražavajući jednu ideju. Sintagme se dijele u glavne i pomoćne, a one se dalje dijele prema obliku. Glavne su subjektna, objektna i predikativna sintagma, dok su pomoćne pridjevska, prilozna i upitna sintagma. Subjektne sintagme odnose se na subjekta u rečenici i obično se sastoje od imenice ili zamjenice koja osobito označava subjekta. Objektne sintagme odnose se na objekt u rečenici i obično se sastoje od imenice ili zamjenice koja osobito označava objekt. Predikativne sintagme odnose se na predikat u rečenici i obično se sastoje od glagola ili glagolske fraze koja označava radnju ili stanje. Pridjevske sintagme opisuju nešto drugo u rečenici, a obično se sastoje od pridjeve koji opisuju subjekt ili objekt. Priložne sintagme također opisuju nešto drugo u rečenici te su najviše povezane sa vremenom, mjerom i mijestom. Upitne su najvažnije među pomoćnim sintakmama jer rade upitnik koji postavlja pitanja.

Svaka vrsta klasifikacije ima specifičnu strukturu koja omogućava ljudima da je prepoznaju unutar druge rečenice bez napora. Također postoji više vrsta klasifikacija unutar ovih osnovnih vrsta, što omogućava ljudima da to bolje razumiju i istražuju jezik. Klasifikacija može biti teška za poznavanje bez prakse, ali jezici mogu biti veoma zanimljiv za istraživanje nakon što ste proveli neko vrijeme u nauci o tome.

See also  Što je kuhar

Sintagma

Sintagma je skup riječi koje čine gramatički usklađenu cjelinu. Na primjer, ‘crveno voće’ je sintagma jer obuhvaća dvije riječi koje povezuju u gramatički ispravnu konstrukciju. Sintagme često nalazimo u govoru i pisanom jeziku. Ovisno o tome kako se riječi vežu zajedno, sintagme podijelimo na tri glavne vrste: fraza, rečenica i rečenična grupa.

Fraza

Fraza je skup riječi koji dobiva smislenu cjelinu bez potrebe da sadrži subjekt i glavni glagol. Na primjer, ‘od jutra do večeri’ je fraze jer ne sadrži predikat (glavni glagol). Fraza se može odnositi na izraze poput ‘na brzinu’, ‘na prvu loptu’, itd.

Rečenica

Rečenica je skup riječi koji sadrži subjekt i glavni glagol (predikat), pa stoga daje smisleno objašnjenje ili pitanje. Na primjer, ‘on ide u školu’ je rečenica jer sadrži subjekt (on) i predikat (ide). Ovisno o tome da li se radi o izjavi ili upitu, rečenicama se dijele na afirmacijske i negacijske.

Rečenična grupa

Rečeni

Uloga sintagmi u rečenici

Sintagme su grupe riječi koje imaju određenu ulogu u rečenici. Uloga sintagmi može biti da označava subjekt, objekt, glagol ili pomoćnu riječ. Osim toga, sintagme mogu biti ili odvojene ili povezane. Sintagme se mogu sastojati od jedne riječi ili više riječi koje tvore jedinstvenu cjelinu.

Kada govorimo o ulozi sintagmi u rečenici, prvo moramo shvatiti što je to sintaksa. Sintaksa je nauka o pravilima za postavljanje riječi i nizova riječi kako bi se stvorila gramatički ispravna rečenica. Uloge sintagmi osnova su za tumačenje i primjenu pravila za stvaranje gramatički ispravnih rečenica.

Na primjer, subjekt je dio rečenice koji se odnosi na onoga ko radi nešto ili čiji se stav opisuje. Subjekti obično počinju sa ‘ja’, ‘ti’, ‘ona’ itd., uz neku glavnu riječ koja prenosi glavnu misao rečenice – to je glagol. Glavni glagol obično označava radnju koja se dogodila ili će se dogoditi. Objekti su one stvari na kojima djelujemo ili o njima govorimo, i oni obuhvaćaju ljude, predmete ili ideje.

See also  Što je navečer

Pomoćne (pomoćne) riječi imaju važnu ulogu u ispravnom stvaranju gramatikskih struktura jer one daju dodatni smisao i potvrduju vrstu veze između drugih članova rečenice. Na primjer, pomoćne glagole poput ‘bit ćemo’ ili ‘možemo’ potvrđivanju vrste akcije koja se spominje u rezultatu nekog radnog dijela subjekta i objekta.

U konašnom slovanju, sintagme igraju važnu ulogu za utvrđivanje gramatikske strukture rezultirajuce u smislenom prikazivanju poruke koja se želi prenjeti putem jezika.

Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete je važan dio procesa proizvodnje. U tom procesu, svi proizvodi se provjeravaju i testiraju na različite načine. Potrebno je osigurati da su proizvodi u skladu s postavljenim standardima i zahtjevima. Kvalitetni sustavi mogu olakšati proces kontrole kvalitete, od pružanja dokumentacije do implementacije alata za praćenje i upravljanje. Kontrola kvalitete također podrazumijeva provjeru da li je materijal odgovarajući i da se ispune sve tehničke specifikacije. Osim toga, istraživanja su pokazala da potrošači vole robne marke koje uključuju razinu kvalitete i sigurnosti.

Nadzor sigurnosti

Nadzor sigurnosti je važan aspekt svakog poslovnog okruženja. To može uključivati mjere zaštite protiv požara, zatim pravilnu upotrebu opreme i pravodobno provedeno ispitivanje opreme. Također se može obuhvatiti provođenje propisa o bezbjednosti radnih mjesta i propisa o radnom okruženju, osoblja itd., što će osigurati da se poslovna okolina stvara na siguran način radi zaštite ljudskih života, materijala i bilo čega drugog što je vezano za njega. Nadzor sigurnosti također uključuje edukaciju ljudi o onome što treba da urade u slučajevima gdje postoji opasnost od požara ili drugih nezgoda.

Komunikacija

Komunikacija igra važnu ulogu u uspjehu bilo kojeg posla jer omogućava unaprijeđenje organizacijske strukture, koordiniranje aktivnosti između različitih timova te uspostavljanje efikasnih kanala međusobne razmjene informacija unutar područja organizacije. Uspješna komunikacija omogućava ljudima da dijele informacije jedni s drugima brzo, jasno i precizno te time olakšava postizanje ciljeva postavljenih za područja organizacije. U tu svrhu mogu se koristiti različiti alati za komunikaciju poput elektronske pošte, video poziva ili online chat aplikacija.

See also  Što je konveksno

Sklopovi unutar sintagme

U hrvatskom jeziku postoje tri glavna sklopa koji se nazivaju sintagma. Sintagme su: predikativna, atributivna i lokativna. Predikativne sintagme uključuju glagol i riječi koje se odnose na radnju koja je opisana u glagolu. Npr.: ‘on ide’. Atributivne sintagme obično uključuju pridjev i riječ koja je opisana pridjevom. Npr.: ‘veliki zahtjev’. Lokativne sintagme najčešće sadrže imenicu i odgovarajući lokacijski ili vremenski prilog (npr.: ‘prije ručka’).

Također postoje druga manja sklopa koja se mogu naći unutar sintagmi. Ovi se sklopovi nazivaju članci. Članci su riječi kojima se dopunjava već postojeća sintaksa rečenice, pomažu da se rečenica izrazi jasnije ili imaju gramatičke funkcije poput povezivanja pojedinih rečenica u jednu cjelinu. Primjer članaka je: „muški”, „ženski”, „srednji”, „množina” itd. Drugim riječima, članci mogu biti dio predikativnih, atributivnih ili lokativnih sintagmi. Na primjer: ‘mladi muškarac’, ‘velika žena’, ‘prije podneva’.

Osim članaka, postoje još neki manji elementi koji se također mogu naći unutar sintaktičkih struktura. Jedan od njih je supstancijsko značenje (također poznato kao nominalni element). Ovo značenje obuhvaća imenicama i pridjevima; ono označava stvari, osobe ili pojave koji su dio rečenice. Primjer toga je: „mladi muškarac” ili „izuzetno veliko drvo”.

Na kraju, tu su još neke manje strukture poznate pod nazivom adverbialni elementi (također poznato kao adverbijalni element). To su glavni dijelovi rečenice preko kojih se ističu vremenska i prostorna referenca. Na primjer: “raditi brzo”, “raditi ovdje”.

U hrvatskom jeziku postoji mnogo složenih struktura u obliku sklopova unutar sintaktičke strukture koja omogućava da govor bude precizan i da poruka bude jasno razumljiva publike kojoj je upućena poruka.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što znači riječ primaju

Što znači riječ primaju? Riječ "primaju" je glagol u hrvatskom jeziku koji se koristi za opisivanje akcije preuzimanja nečega. Uglavnom se odnosi na preuzimanje novca ili drugih materijala od nekoga. Ova riječ može biti također upotrijebljena u smislu primanja savjeta...

read more

Što znači riječ prije

Što znači riječ "prije" u hrvatskom jeziku? Riječ "prije" u hrvatskom jeziku znači "prije" ili "ranije". Često se koristi za uspoređivanje ili opisivanje vremenskih odnosa između dva događaja. Također se može upotrijebiti za opisivanje nečega što je već bilo...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This