Što je sinoda? Sinoda je sastanak ili skup crkvenih vjernika koji se okuplja za raspravu i donošenje odluka o pitanjima koja se tiču ​​crkve. Sinode obično predvode vrhovni episkop ili nadbiskup, i uključuju predstavnike lokalnih crkava. Sinode mogu biti lokalne, regionalne ili međunarodne, a njihov glavni cilj je oblikovanje jedinstvenog učenja i praksi među crkvama.

Sinoda je međunarodna crkvena skupština sastavljena od različitih biskupa, prelatâ i članova koji se okupljaju radi rasprave i odlučivanja o važnim crkvenim pitanjima.

Povijest sinode

Sinode su bile prisutne u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, a prve se spominju još u 11. stoljeću. Prva sinoda u Hrvatskoj održana je 1076. godine, a vodio ju je nadbiskup Zagrebaški i splitski arhiđakon Stjepan. Sinode su se redovito održavale u cijeloj zemlji još od 12. stoljeća i održavala su se i tijekom razdoblja hrvatske samostalnosti. Sinode su bile važne za odlučivanje o različitim crkvenim pitanjima, poput administracije, moralnih pitanja i odnosa s drugim kršćanskim zajednicama. Od 15. stoljeća do 18. stoljeća, počelo je više puta provoditi sinode na godišnjoj ili višegodišnjoj bazi u svim biskupijama Hrvatske i Dalmacije. U 19. stoljeću, počevši od 1818., počela su se održavati godišnja sabora Hrvatske i Slavonije, koja je postala glavni forum za raspravu crkvenih pitanja u Hrvatskoj do današnjih dana.

U 20. stoljeću nastavile su se sinode u zemlji, ali će im biti potrebna nova obnova da bi ostale relevantne za današnji svijet, što je postignuto tijekom konačne reforme 2001-2002., Donošenje novog kanona Pravoslavne Crkve Hrvatske te nove kanonske slobode crkvi unutar granica Republike Hrvatske postalo je ključno pitanje na sinodi 2002., koja je donijela neka nova pravila vladanja crkve, posebno onih vezanih za lokalne uprave i administraciju crkve diljem zemlje.

See also  Što je giga

Sinoda Crkve Hrvatske danas obuhvaća predstavnike svih sedam biskupija te predstavnike patrijarha Svetoga Save iz Beograda na čelu sa svojim predstavnikom iz Zagreba (primasom). Ova skupina imenovanih članova usvojit će novi kanonski oblik vladanja Crkve Hrvatske te predložiti izmjenu pravila Crkve prema potrebama vremena.

Sinoda Crkve Hrvatske posljednji put je održala 2007., a trenutna sinoda dogodila se 2016., gdje je usvojen novi kanonski oblik vladanja Crkve te poboljšane odnose između lokalnih crkvenih upravnih struktura diljem zemlje.

Pojmovna objašnjenja

Pojmovna objašnjenja su definicije koje se koriste za pomoć u razumijevanju nekih pojmova ili stvari. To je važno jer mnogi od pojmova mogu biti složeni i zahtijevati dodatne objašnjenje da bi se moglo razumjeti njihovo značenje ili smisao. Objašnjenje može uključivati primjer, sliku ili drugi način da bi se stvari jasno objasnile. Primjer pojmovne definicije je: „Popust je smanjenje cijene proizvoda ili usluge.” To daje ljudima jasno razumijevanje što popust znači i kako ga možete iskoristiti. Drugi primjer je definicija “Socijalni mediji su web stranice i aplikacije koje omogućuju ljudima da dijele sadržaj, međusobno komuniciraju i ostvaruju veze s drugim ljudima”. To omogućava ljudima da vide što su socijalni mediji, ali također im pruža dovoljno informacija o tome kako ih mogu iskoristiti.

Obično ćete pronaći pojmovna objašnjenja u knjigama, člancima ili na internetu. U knjigama ćete pronaći definicije termina i pojmova vezane uz tematiku knjige, dok ćete u člancima pronaći definicija specifičnih termina ili tema. Na internetu postoji mnogo stranica koje nude pojam-po-pojam objašnjenje mnoštvom termina iz različitih područja, od prava do tehnologije.

Pojmovna objasnjenja su od velike pomoći jer mogu olakšati razumijevanje složenih ideja i termina. Osim toga, oni mogu biti od velike vrijednosti ako ste novi u području i ne znamo puno o tome. Definicije nam daju informacija o tome što se događa u tom području, što nas možda motivira da tražimo još detaljan sadržaj o tom specifičnom području ili tematici.

See also  Što je kuhar

Vrsta sinode

Sinoda je sastavljena od vjernika, teologa i biskupa koji zajedno rade na većim pitanjima koja se tiču Crkve. Postoje različite vrste sinoda, ovisno o tome što se želi postići. Najčešće se susreću sinode generalne, provincijske i biskupske. Sinoda generalna je skup velikog broja ljudi iz različitih dijeceza i područja koji se okupljaju na temelju odluka Svete Stolice. Njegova glavna svrha je raspravljati o temama koje utječu na cijelu Crkvu, poput dogmi i obreda. Provincijska sinoda je skup u okviru jedne provincije ili regije. Provincionalni biskupi okupljaju se u dotičnoj provinciji da bi razgovarali o nacionalnim pitanjima koja zahtijevaju lokalni pristup. Posljednja vrsta je biskupska sinoda koja sastoji se od biskupa iz dvije ili više dieceza koji zajedno rade na temama povezanim s pastoralnom slikom u regiji ili diocese. Nema jedinstvenih smjernica za ovakvu vrstu sinode jer su namijenjene usko usmjerenim potrebama dieceza uključenih u proces.

Ciljevi sinode

Sinoda je zajednička skupština crkve koja se održava u određenom razdoblju i na određenom mjestu. U svojoj suštini, ciljevi sinoda su uspostaviti jedinstvenu viziju i djelovati u skladu s njom. To uključuje istraživanje pitanja koja se tiču vjerovanja, moralnog ponašanja, i pravila crkve. Sastavljanje dokumenta koji će biti korišteni kao temelji za crkvena pravila je još jedan cilj sinode. Također je cilj uspostaviti odgovarajuće programe i aktivnosti kako bi se postigla potrebna promjena za boljitak crkve. Sinoda također služi za raspravljanje o aktualnim događajima unutar crkve te donošenje odluka o tome što će se dogoditi dalje. Ciljevi sinode mogu biti usmjereni prema unutra ili prema van, ili oboje, što će omogućiti crkvi da slijedi svoju viziju i primijeni je u svakodnevnom životu.

Organizacijska struktura sinode

Sinoda SPC-a je najviši izvršni i odlučujući tijel u Crkvi. Sastoji se od predstavnika koji su izabrani od strane crkvenih zajednica, klera i pojedinih članova Sinode. Pravo glasa imaju biskupi, mitropoliti, episkopi i prirodni episkopi. Osim toga, Sinoda ima svoje organe: Predsjedništvo Sinode, Upravno vijeće i Revizorski odbor.

See also  Što je sadizam

Predsjedništvo Sinode donosi odluke na sastancima koje organizira Svjetovni Patrijarh ili neki drugi biskup na njegov zahtjev. Upravno vijeće službeno predstavlja Sinodu, a čine ga predstavnici svake eparhije i pomoćnik biskupa uglavnom izabran od strane Svjetovnog Patrijarha. Revizorski odbor ima zadatak provjeriti finansijski poslovanje Crkve sa ciljem da osigura da se novac troši u skladu sa propisima Crkve.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što je prljava bomba

Što je prljava bomba? Prljava bomba je vrsta atomske bombe koja se razlikuje od običnih nuklearnih oružja po tome što koristi izotope radioaktivnih materijala umjesto čistog nuklearnog materijala. Ova vrsta bombe može biti mnogo opasnija od obične atomske bombe, jer...

read more

Što je prizemni ozon

Što je prizemni ozon? Prizemni ozon je vrsta ozonskog sloja koji se nalazi blizu površine Zemlje, u rasponu od nekoliko desetina do nekoliko stotina metara. To je oblik toksičnog onečišćenja zraka, koje nastaje uslijed proizvodnje određenih industrijskih kemikalija i...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This