Što je ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

by Apr 5, 2023Posao0 comments

Što je ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (DTC) je pravni dokument koji se sklapa između dvije države ili više njih. Ugovor ima za cilj osigurati da će države biti spriječene od dvostrukog oporezivanja istih dohodaka. Ugovori često sadrže odredbe o razmjeni financijskih informacija između država potpisnica, kako bi se osiguralo da se dohodak na pravi način oporezuje u svakoj zemlji.

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja je ugovor koji se sklapa između dviju ili više država radi zaštite njihovih građana i tvrtki od dvostrukog oporezivanja. Ugovor definira način na koji se porezi obračunavaju na dohodke, kako bi se onemogućilo da isti dohodak bude porezno opterećen u više država.

Razlozi za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (DTT) nastaju kako bi se osiguralo da se isti prihodi ne oporezuju u više jurisdikcija. Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja su postali vrlo važni zbog globalizacije i sve veće međunarodne ekonomske interakcije. DTT-ovi omogućavaju poduzetnicima, investitorima i poreznim obveznicima da se izbjegne plaćanje dvostrukih poreza na isti prihod. Osim toga, DTT-ovi također imaju za cilj olakšati trgovinu i investicije, smanjiti administrativne troškove, promicanje razmjene informacija i poboljšanje dijeljenja istih informacija među državama.

Dio ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja je definirati način na koji će se definirati pojmovi poput “rezident” te “prihode”. Usporedba definicija primjenjuje se kako bi se odredila država kojoj je obveznik dužan platiti poreze. Ugovorom su također utvrđeni metodi za određivanje kojoj državi pripada pravo oporezivanja u slučajevima kada obveznik živi ili posluje u više država.

Sporazumom su također utvrđena pravila koja će se primjenjivati ​​na različite vrste transakcija. Na primjer, sporazum će odrediti kojem dijelu prihoda će biti dodijeljen poseban status i bit će propisano koliko će nova država biti ovlaštena nametnuti poreze na tu vrstu prihoda. Osim toga, sporazum propisuje posebna pravila o prenošenju informacija među državama te omogućava jednostavniji prenos financijskih sredstava između poduzetnika i investitora u različitim jurisdikcijama.

U cilju sprječavanja pranja novca DTT-ovi sadržavaju odredbe kojima se propisuje da treba postupiti ako postoji sumnja da je netko pokušao prati novac preko granica. Ovo je još jedan važan aspekt sporazuma jer omogućava nadzor nad gospodarskim aktivnostima tako da mogu biti otkriveni bilo kakvi sumnjivi transakciji.

See also  Što je kupovanje staža

U svakom slučaju, sklapanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja omogutio je da poduzetnici i investitori lakše posluju preko granica bez straha od duplih poreza te im omogutio sigurnije transferiranje financijskih sredstava bez bojanja pranja novca.. Stoga je sklapanje ovih sporazuma po važnosti postalo jedno od najvažnijih pitanja u međunarodnom gospodarstvu.

Kako se ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja primjenjuju?

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (DTT-ovi) su međunarodni ugovori koji reguliraju porezne obaveze među državama. Glavni cilj ovih ugovora je spriječiti da isti prihod bude oporezivan dva puta, što znači da je obveznikom omogućeno da primjenom odredbi DTT-a izbjegne plaćanje poreza u dvije države. U tom smislu, DTT-ovi propisuju način na koji će se raspodijeliti pravo oporezivanja prihoda među državama, ali i određene mjere za sprječavanje zloupotreba i nepoštivanja pravila.

Primjena DTT-ova može se podijeliti na tri glavna područja: kreditno metoda, metoda pristupa i metoda eliminacije. Kreditna metoda dodjeljuje pravo oporezivanja jednoj državi, a drugoj omogućava da zahtijeva naknadu za odobreni kredit prema stopi koja je utvrđena ugovorom. Metoda pristupa je usmjerena na prebacivanje prava na oporezivanje s jedne države na drugu, a u slučajevima gdje postoje višestrana ulaganja, postoji mogućnost da obveznik ne plati porez u nikakvoj državi. Na kraju, eliminacijska metoda propisuje sustav eliminacije dobiti kako bi se spriječilo dvostruko oporezivanje.

Uspostavljanjem DTT-ova između različitih država, postiže se stabilniji i transparentniji okvir za trgovanje međunarodnim robama i uslugama te omogućava većoj fleksibilnosti prilikom ostvarivanja poslovnih ciljeva. Osim toga, DTT-ovi također doprinose smanjenju troškova unutar međunarodne trgovine te potiču ulaganja i razmjenu informacija između poduzetnika i investitora.

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i obveznice

Obveznice su ključni finansijski instrumenti kojima se jamči dugoročna redovna isplata određene kamatne stope. Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (DTA) omogućuju da se obveznice isplaćuju bez plaćanja poreza u jednoj državi koja je potpisnica ugovora. To znači da strane poreznih obveznika ne plaćaju dvostruke stope poreza na iste dohotke. Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja također mogu biti korisni za strane investitore koji prodaju obveznice u drugoj državi, jer mogu spriječiti da se njihove dohotke ponovno oporezuju u drugoj državi. U tom slučaju, investitor može ostvariti veće prihode od svojih ulaganja bez dodatnog rizika od visokih stopa poreza. DTA također mogu biti vrlo korisne ako strane tvrtke imaju poslovne aktivnosti u drugim državama i žele plasirati svoje proizvode i usluge bez dodatnih troškova.

See also  Što je EBITDA značenje

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja također ima važnu ulogu u osiguravanju međunarodnih ulaganja. Međunarodni ulagači trebaju biti sigurni da će njihova ulaganja biti zaštićena od složenih i nejasnih zakona vezanima za poreze, posebice ako se radi o dugoročnom ulaganju poput obveznica. DTA omogućava da se osigura redovita isplata obveznica na temelju dogovorenih pravila, bez ikakve sumnje u vezi s eventualnom visinom poreza. Stoga je DTA vrlo važan alat za osiguravanje dugoročnih međunarodnih ulaganja.

Konačno, DTA je važan alat za strane tvrtke koje planiraju preseliti svoje poslovanje ili proširiti poslovanje u drugim državama. Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja može olakšati preseljenje i proširenje poslovnih aktivnosti jer će omogućiti stranim tvrtkama da unaprijede svoj rad bez straha da će se njihovi prihodi ponovno oporezuju na višim stopama poreza nego što bi bilo inače slučaj. Stoga DTA predstavljaju vrlo važan alat za one tvrtke koje žele proširiti svoje poslovanje širom svijeta i stvoriti nove prilike za rast.

U konačnici, obveznice su vrlo važan finansijski instrument te su veoma bitne u dogovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (DTA). DTA omogućava stranim investitorima da ostvarivajue veće prihode od svojih ulaganja, međunarodna ulaganja su sigurnija od visokih stopa poreza te olakšava preseljenje i proširenje poslovnih aktivnosti bez straha od nepotrebnih troškova.

Primjeri ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (DTC) su bilateralni sporazumi koji se sklapaju između dvije zemlje kako bi se uspostavila nacionalna pravila u vezi s poreznim opterećenjem na određene vrste imovine i transakcija. Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja omogućuju zemljama da se dogovore o tome ko će porezno opteretiti određene prihode, što osigurava da isti prihodi ne budu dvaput oporezovani. Primjer nekih od tih sporazuma uključuju Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i međusobnom razmjeni informacija u području poreza na dobit, Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i međusobnoj razmjeni informacija u području poreza na dobit između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država te Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s posebnim pravilima za eliminaciju pomorskih troškova, gospodarsku suradnju i razmjenu informacija s Republikom Islandom.

Ovi bilateralni sporazumi obično sadrže određena pravila koja reguliraju kako će prihodi biti preračunati kako bi bili ispravno porezno opterećeni. Oni također mogu sadržavati odredbe kojima se osigurava da jedna država neće blokirati druge države da pristupaju informacijama potrebnim za pravilnu obradbu proračuna navedenih država. Primjer toga je odredba u Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s posebnim pravilima za eliminaciju pomorskih troškova, gospodarsku suradnju i razmjenu informacija s Republikom Islandom, koja omogućava obe strane da razmjenjuju financijske podatke potrebne za provjeru pravovremenih plaćanja pravnih obveza.

See also  Što je imovinska kartica

Ugovori o izbjegavanju dvojnog oporezivanja mogu biti vrlo složeni i treba pažljivo proanalizirati svaki od njih kako bi se utvrstile nadležnosti obje strane. Pored toga, važno je napomenuti da će svaki sporazum imati trajanje te će biti revidiran periodički kako bi se osiguralo da je još u skladu s potrebama obe strane.

Postupci za rješavanje sporova u ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (DTAs) sadrže postupke za rješavanje sporova između država. Postupci za rješavanje sporova obično se sastoje od tri faze: nagodba, arbitraža i sudska presuda. U većini slučajeva, države se obvezno slažu da prvo prođu kroz nagodbu kako bi riješile nesporazum. Ako nagodba ne uspije, stranke mogu preći na arbitražu ili sudsku presudu.

Nagodbe su obično predviđene u DTA-ima i ponekad se uključuju i potpisane strane (obično ministri financija). Nagodba može uključivati ​​razmjenu pisama ili diplomatske note prema pravilima utvrđenim u ugovoru. Međutim, nagodbe imaju više administrativnih problema, jer obično mindanju vremena da se postigne dogovor i ne može se provesti na temelju zakona. Stoga je najbolji način rješavanja sporova poziv na arbitražni sporazum.

Arbitražni postupak je pravilno uspostavljen postupak prema međunarodnom pravnom standardima i predviđen je od strane međunarodnog pravnog okvira. Arbitražne odluke donesene su većinom glasova članova arbitražnog tijela koje čine stručnjaci iz područja financija, ekonomije, međunarodnog prava ili drugih relevantnih disciplina. Arbitražna odluka je obvezujuća za obje stranke bez mogućnosti žalbe.

Kao posljednji stupanj postupka rješavanja sporova navodi se sudska presuda. U tom slučaju, jedna od strana prijavljuje tužbu protiv druge strane pred međunarodnim sudom ili domaćim sudom u kojoj je primjenjiv mehanizam zabrane dvostrukog oporezivanja utvrđen u DTA-ima. Sudske presude mogu biti donesene samo ako je jedna od strana sama tražila tu presudu i ako joj je druga strana pristala.

Dakle, postupci za rješavanje sporova propisani DTA-ima omogućit će državama da brzo i efikasno ispune svoje obveze te da se poštuju mehanizmi zabrane dvostrukog oporezivanja utvrđeni unutar tog okvira.

Jasmina

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This