Koji su minimalni uvjeti za mirovinu

by Jun 9, 2023Posao0 comments

Koji su minimalni uvjeti za mirovinu? U Hrvatskoj postoje tri glavna uvjeta za stjecanje prava na mirovinu. Prvi je da morate biti stariji od 65 godina, drugi je da ste punih deset godina radili i uplaćivali doprinose za mirovinski fond te treći je da imate minimalno 25 godina radnog staža.

Minimalna starost za mirovinu u Hrvatskoj je 65 godina.

Potrebna stažiranja za mirovinu

Mirovinski sustav u Hrvatskoj je dizajniran tako da osobe mogu zatražiti mirovinu nakon što ispunjavaju određene kriterije stažiranja. Ovi kriteriji uključuju postizanje određene dobi i broj godina stažiranja. Za mirovinu se moraju ispuniti određeni zahtjevi stažiranja. Osoba mora imati minimalno 15 godina radnog staža ili da je proveo najmanje 8 godina u protekla četiri razdoblja godine. Također, osoba mora imati minimalno 5 godina radnog iskustva u jednom razdoblju od tri godine ili više primljenih u posljednjoj 5 godina prije podnošenja zahtjeva za mirovinom. Osobe koje su prerano prestale raditi, također bi trebale imati najmanje 15 godina radnog staža i najmanje 8 godina unutar posljednje 4 razdoblja prije podnošenja zahtjeva. Za one koji su prerano prestali raditi, postoje dodatne mogućnosti da se ispune potrebni zahtjevi staziranja.

U svakom slučaju, osoba treba provesti barem 15 godina na radnom mjestu da bi bila u mogućnosti tražiti mirovinu. To može biti teško ako osoba radi samo sa određenim vremenskim okvirima ili ako je uspješna samozaposlenica koja se pridržava svoje vlastite sheme obveznih doprinosa. U tim slučajevima, postoje mogućnosti da se lako ispune potrebni kriteriji staza i omogući ljudima da ostvare svoju željenu starosnu penzijsku dob.

Konačno, važno je napomenuti da neke vrste poslova mogu pružiti bonus bodove prema vremenskim okvirima ili duljinama usluga koje se pružaju. Na primjer, vojska ili policija će dodijeliti bonus poena na temelju dužine služenja i vozačkih bodova će dodijeliti bonus bodove na temelju dužine voženih kilometara. Takve situacije trebale bi biti usvojene u obračunavanju i doprinose prema sustavima starosne penzijske dobi.

See also  Kolika je mirovina za 15 godina staža

U svakom slućaju, potrebno je obratiti posebnu pažnju na postignutost potrebnih bodova radi ostvarivanja pravića na starosnu penzijsku dob. Potrebni su detalji o vremenskom razdoblju usluga, broju sati provedenih na poslu te drugim bitnim informacijama kako bi se osiguralo da ćete biti u mogućnosti tražiti svoje praviće na starosnu penzijsku dob u skladucch s programom mirovinske politike Hrvatske.

Potrebni obrazovni uvjeti za mirovinu

Da biste stekli pravo na mirovinu, morate ispuniti određene uvjete. Prvi od tih je obrazovni. Da biste ostvarili pravo na mirovinu, potrebno je da ste završili srednju školu ili visokoškolsko obrazovanje. U Republici Hrvatskoj postoji niz programa za one koji žele nastaviti svoje obrazovanje i steknuti potrebne kvalifikacije za mirovinu.

Srednjoškolski programi obuhvaćaju različite predmete koji se mogu prilagoditi individualnim potrebama svakog studenta. To može uključivati književnost, matematiku, biologiju, fiziku, kemiju i druge prirodne znanosti te informatiku i društvene predmete poput politike, ekonomije i povijesti. Također postoje programe koji nude profesionalno usmjerene predmete poput računarstva, menadžmenta i računa. Također postoje programi specijalizirani za pojedine područja poput medicinske tehnologije ili računalnih tehnologija.

Osim toga, postoje programi visokog obrazovanja kojima se mogu pristupiti nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja. Ovi programi mogu biti akademski ili profesionalni te vam omogućavaju da proširite svoje vještine i sposobnosti u određenom području interesa. Postoje akademijske programe koji se fokusiraju na akademsko istraživanje i proučavanje nekih tema ili područja struke poput medicine ili ekonomije. Također postoje profesionalni programi koji se fokusiraju na profesionalna istraživanja i studij koja su usmjerena na neku industriju ili tržišnu nišu. Takvi programi mogu biti usmjereni prema inženjerstvu, trgovini ili financijama.

Uz odgovarajuce osposobljenostI , pohađanJem takvih programa mozete stecI potrebno znanJE I vJeStine da bi ste ostvarIlI pravo na mIrIvInU I dalJI rad u HrVatskoj I lI Inozemstvu .

See also  Što je ERP

Potrebne dokumentacije za mirovinu

Ako ste član Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ili ste namjeravali postati član, morat ćete prikupiti određenu dokumentaciju da biste ostvarili svoja prava na mirovinu. Dokumentaciju treba dostaviti HZMO-u ili ustanovi u kojoj se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje.

Potrebni dokumenti mogu se podijeliti u nekoliko kategorija. Prva kategorija je identifikacija. U ovom slučaju, potrebno je dostaviti putovnicu ili osobnu iskaznicu i dokaz o prebivalištu. To može biti adresni list ili račun koji pokazuje da ste prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Sljedeća kategorija je radno iskustvo. U tom slučaju potrebno je dostaviti dokaze o godinama provedenim na radnom mjestu i primljenim plaćama. To obično uključuje potvrde poslodavca, odnosno obrazac P-2, a onda bi priloženi i drugi obrasci poput poreznih obrazaca P-4 i P-5.

Treća kategorija je medicinska dokumentacija. U tom slučaju potrebna su vam medicinska svjedodžba te liječnički nalazi i izvještaji o bolestima s pripadajućim lijekovima ili terapijama koje se propisuju za liječenje tih bolesti.

Osim toga, možda ćete također morati predati neke druge vrste dokumenata, poput one popisane na web stranicama HZMO-a ili na web stranicama ustanove u kojoj se plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje.

U svakom slučaj

Obvezna doprinosa za mirovinu

Mirovinski sustav u Hrvatskoj temelji se na obveznim doprinosima za mirovinu. Uvjeti za plaćanje doprinosa za mirovinu temelje se na zakonu o obveznim doprinosima iz mirovinskog osiguranja. Svi raditelji, bilo da su u radnom odnosu ili obrtnici, moraju uplatiti obvezne doprinose za mirovinu. Doprinosi se plaćaju prema mjesečnom bruto prihodu, koji moraju biti evidentirani u knjizi plaće. Raditelji i obrtnici imaju pravo na odbitak do 23 posto bruto prihoda od plaćanja mirovinskih doprinosa, s tim da taj odbitak ne smije biti veći od 3.500 kuna po osobi i godini. Maksimalna stopa doprinosa iznosi 40 posto bruto prihoda po osobi i godini.

See also  Što je EBITDA značenje

Svi raditelji moraju platiti 30 posto bruto prihoda po osobi i godini kao obvezujuće doprinose prema Zakonu o obveznim doprinosima iz mirovinskog osiguranja. Ostatak 10 posto se plati u sklad s posebnom shemom osiguranja kojom se regulira nacionalni fond zdravstvenog osiguranja i socijalne skrbi. Osim toga, svi raditelji dužni su platiti šest posto bruto prihoda po osobi kao obvezujuće doprinose prema Zakonu o porezu na dohodak.

Postoji nekoliko vrsta dodatnih beneficija koje mogu ostvariti raditelji i obrtnici koji pridonesu mirovinskom sustavu, poput dodataka zdravstvenom osiguranju ili dodataka u slučajevima invalidnosti ili smrti. Ugovorne strane također mogu dogovoriti posebne sheme osiguranja koja će im omogućiti da ostvarivajte pravnu zaštitu u slučajevima nemira, bolesti ili invalidnosti.

Dodatni uvjeti i prava za mirovinu

Hrvatsko zakonodavstvo predviđa dodatne uvjete i prava za mirovinu. To uključuje pravo na dodatak za korisnike mirovine koji žive u stanju siromaštva. Nacionalna agencija za ljudska prava (NHRI) u suradnji s Ministarstvom rada i socijalne skrbi provodi program dodatka za potporu umirovljenicima. Program je osnovan kako bi se osiguralo da se nezasitivi umirovljenici ne nađu u situaciji siromaštva i da imaju pristojne životne standarde. U tom cilju, NHRI izdaje potpore umirovljenicima prema njihovim financijskim mogućnostima.

Pored toga, drugi dodatni uvjeti i prava odnose se na određene skupine ljudi s posebnim potrebama. Na primjer, osobama s invaliditetom priznaje se veće pravo na vlastiti iznos mirovine nego drugim umirovljenicima. Osim toga, postoje dodaci za obitelji s djecom te sudjelovanje u programima socijalne sigurnosti koji omogućavaju obitelji da iskoriste poticaje poput subvencija ili jednokratnih novčanih naknada. Također postoje programi osiguranja protiv gubitka posla, posebna jamstva zaposlenosti te druge vrste sigurnosti koje su dostupne umirovljenicima.

Svi navedeni programi omogućavaju umirovljeniku da iskoristi dodatne prava koja mu dolaze s nastupanjem mirovine. Ovi programi također doprinose jačanju ekonomske sigurnosti hrvatskih umirovljenika te im omogućavaju da iskoriste svoja stara godina sa dostojanstvom i pristojnom financijskom stabilnošću.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This