Što je nacionalizam? Nacionalizam je politički pokret koji se zasniva na ideji da postoji jedinstvena nacionalna zajednica s jasno definiranim granicama i identitetom. Ideja nacionalizma temelji se na pojmovima graničnih identiteta i društveno-političkog ujedinjenja. Nacionalizam zagovara povezanost među ljudima iste nacije, stvaranje države koja će biti domom za sve pripadnike te nacije, te uključivanje svih članova u društvo na ravnopravnoj osnovi.

Nacionalizam je ideologija koja promiče vrijednosti nacionalne države, njenih simbola i nacionalne identitete. Taj se pojam odnosi na političke akcije, kao što su povećanje moći i autonomije nacionalnih država. Također se odnosi na osjećaj pripadanja jednoj grupi ljudi koja dijeli istu kulturu, jezik, vjeru i druge oblike identiteta.

Povijest nacionalizma

Nacionalizam je politička doktrina koja tvrdi da je nacija ili etnička grupa temeljni čimbenik u društvu, koji ima pravo na svoju vlastitu državu. Nacionalizam se pojavio u Europi 18. stoljeća, kada je uspostavljen moderni nacionalni identitet. Postoje različiti oblici nacionalizma, uključujući liberalni i radikalni oblik. Liberalni nacionalizam se temelji na principima slobode i jednakosti za sve ljude unutar jedne države, dok je radikalni nacionalizam sklon eksploatirati manjine i nepriznati postojanje drugih naroda ili etnosa.

U 19. stoljeću, razvoj modernih vlada doveo je do širenja nacionalizma diljem Europe. U tom razdoblju bilo je mnogo ratova koji su posljedica nastojanja naroda da uspostave svoju vlastitu državu ili osiguraju veću autonomiju. Nacionalizam je također bio jak utjecaj na afirmativnu akciju kako bi se postigle veće prava za određene skupine ljudi u okviru europskih zemalja. Na primjer, Francuska je počela provoditi akcije poput afirmativne akcije koja bi omogućila pristup nekim sektorima za manjinske skupine građana, posebno Afrikance i Azijce.

20. stoljeće donijelo je novu eru nacionalizma koja se ogledala u novim akcijama poput separatizma i proširenih granica naroda diljem svijeta. U ovom dobu bilo je mnogo ratova i sukoba među narodima diljem svijeta koji su pokušali uspostaviti svoju vlastitu državu ili osigurati veće autonomije za određene skupine ljudi unutar europskih zemalja. Ova er

See also  Što su nasadi

Etnički nacionalizam

Etnički nacionalizam je vrsta nacionalizma bazirana na prepoznavanju jedinstvene etničke grupe. To podrazumijeva da članovi te grupe imaju zajedničke kulturne, jezične, istorijske i religijske vrijednosti. Etnički nacionalizam može biti izražen u različitim oblicima, uključujući zahtjeve za autonomijom, odvajanjem ili čak stvaranjem nove države. Primjer etničkog nacionalizma je bosanski nacionalizam koji se temelji na etničkoj pripadnosti Bošnjaka.

Romantičarski nacionalizam

Romantičarski nacionalizam se oslanja na ideju da postoji jedinstvena, univerzalna i veoma posebna narodna duša koja se razlikuje od drugih naroda. Ova vrsta nacionalizma također obuhvata ideju da je ta duša vezana za određeni prostor i da narod treba da se bori za svoj identitet i slobodu. Primjer romantičarskog nacionalizma je hrvatski nacionalizam koji se temelji na istoriji i kulturi Hrvata.

Revolucionarni nacionalizam

Revolucionarni nacionalizam također uključuje ideju o posebnom narodnom duhu, ali se fokusira više na politiku nego na etnicitet ili romantiku. Revolucionarni nacionlaliti bi mogli podupirati akcije poput oružanih pobuna ili druge oblike političke aktivnosti s ciljem promovisanja interesa jedne specifične grupe ljudi. Primjer revolucionarnog nacionlalitisa je palestinski nacionalsim koji se temelji na borbi Palestinaca za svoja prava i slobode u Izraelu.

Učinci nacionalizma

Nacionalizam je kompleksan politički proces koji može imati dalekosežne i često negativne učinke. U nekim slučajevima, nacionalizam može dovesti do rasnih i vjerskih sukoba, što može dovesti do ratova ili druge nasilne eksplozije. Može doprinijeti stvaranju teritorijalnih zahtjeva ili poticati etničko čišćenje. Nacionalizam također može biti izvor ekonomske propasti, jer nacionalističke politike mogu podupirati neefikasno upravljanje i propast gospodarstva. Također, nacionalizam može biti poticaj za siromaštvo i nejednakost jer se različite etničke skupine često bore za ograničene resurse.

Nacionalističke politike također mogu ograničiti ljudska prava, posebno ona koja se odnose na ljudska prava manjina. Nacionalisti potenciraju jedinstvenost većine, što rezultira diskriminacijom manjina ili smanjenjem njihovih prava u odnosu na većinu. Također se događa da se nacionalistima protive kritici javne politike i da se aktivistima zabranjuje da obavljaju svoju djelatnost u interesu manjina. Nacionalizam također pridonosi stvaranju autoritarne vlade koja je spremna eliminirati oponencija bez provođenja mehanizama demokratskog odgovornosti ili slobode govora.

See also  Što je GDPR

Iako postoje pozitivni učinci nacionalizma (stvaranje osjećaja jedinstva unutar društva), on se mora pratiti sa oprezom kako bi se izbjegle negativne posljedice poput onih navedenih u ovom članku. Stoga je važno da se etničke manjine i nacija predstavljenih u bilo kojoj državi poštuju i cijene te da se omogući ravnomjeran razvoj svake skupine unutar društva.

Nacionalizam u današnjem svijetu

Nacionalizam je postao vrlo značajan fenomen u današnjem modernom svijetu. Ideja da se stvori nacija koja će zastupati interese određene skupine ljudi postala je sve popularnija. Nacionalizam podrazumijeva postojanje posebnih prava i privilegija za određenu skupinu ljudi, uključujući obvezne obrasce ponašanja i društvene norme. Kako bi se osiguralo da se poštuju nacionalne vrijednosti, nacionalizam često uključuje dosljednu kontrolu i ograničenja prema onima koji ne pripadaju određenoj skupini ljudi.

U današnje vrijeme, nacionalizam je još uvijek prisutan na mnogim mjestima diljem svijeta, ali izgleda da su sada povezane s drugim ekonomskim i političkim interesima nego prije. U nekim slučajevima, nacionalističke ideologije mogu biti upotrebljene kao alat da se osigura ekonomska i politička moć određene skupine ljudi. U drugim slučajevima, nacionalističke ideologije mogu biti korištene kao alat za poticanje podrške javnosti prema različitim politikama ili događajima.

Kako bi se suočilo s problemom nacionalizma u današnjem svijetu, potrebno je razumjeti što ga čini toliko privlačnim za mnoge ljude. Na primjer, nacionalisti mogu osjetiti da imaju više moći i utjecaja ako su dijelom većeg društva ili države. Također mogu osjetiti da imaju veće šanse da ostvare svoje ciljeve ako sudjeluju u jedinstvenoj grupaciji koja im nudi potporu i sigurnost. Stoga je važno razumjeti te poticaje i naći način da se uspostavi ravnoteža između zdravog poznavanja druge culture i stvaranja jedinstvenih identiteta bez diskriminiranja bilo koga po bilo kojoj osnovi.

Alternativne ideologije nacionalizmu

Različite alternativne ideologije nacionalizmu imaju za cilj postići iste ili slične rezultate, ali na drugačiji način. Te ideologije uključuju globalizam, regionalizam, kosmopolitizam i multiculturalizam. Globalizam promiče međunarodnu suradnju i povezivanje ljudi iz različitih zemalja, dok regionalizam podupire suradnju među zemljama u istoj regiji. Kosmopolitizam promiče poštovanje različitosti i suživot različitih kultura, a multiculturalizam podupire pluralističke društvene okvire u kojima se različiti narodi mogu međusobno poštovati i surađivati. Sve te alternativne ideologije predstavljaju protutežu nacionalističkim tendencijama te služe kao sredstvo povezivanja naroda širom svijeta.

See also  Što je koeficijent

Globalizacija je proces koji obuhvaća ekonomski, društveni i politički aspekt društvenih odnosa u modernom svijetu. Cilj globalizacije je stvoriti jedinstveno gospodarsko tržište s jedinstvenim pravilima igre i otvoriti granice za slobodnu trgovinu. Ono što posebno treba napomenuti je da globalizacija omogućava ljudima da dijele svoja iskustva, znanje i vrijednosti bez obzira na to jesu li ili ne pripadnici iste nacionalne skupine. Globalisti promoviraju širenje ljudskih prava na međunarodnoj razini te integriranje svih naroda u globalno društvo.

Regionalizam je još jedna alternativna ideologija koja se može vidjeti u suvremenom svijetu. Regionalisti promoviraju neovisnost regija od država unutar njih te podupiru radikalnu decentralizaciju politike i gospodarstva unutar regija. Regionalistima je važno da se pretpostave prepoznaju kao individualni entitet s vlastitim politikama i institucijama, a ne samo dio većih država čiji interes možda ne dijele sa susjedima ili drugim dijelovima regije. Stoga regionalni identitet može biti u funkciji prema manjoj skupini ljudske populacije um instead of one-size-fits-all pristup koji nudia država koja ograničava autonomiju regija unutar sebe.

Kosmopolitizam je još jedna alternativna ideologija koja predlaženalaze mirovni put prema postizanju međunarodnih dogovora bez potrebe da se poštuju granice država ili da se pokuša uspostaviti hegemonost položaj bilo kojeg naroda ili grupe naroda na međunarodnom planu. Um instead of privileging one particular group of people over another as a way to solve international disputes and conflicts, cosmopolitanism seeks to promote mutual understanding through dialogue and cooperation between different nations and cultures in order to create peace and harmony in the world at large.<

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što znači riječ primaju

Što znači riječ primaju? Riječ "primaju" je glagol u hrvatskom jeziku koji se koristi za opisivanje akcije preuzimanja nečega. Uglavnom se odnosi na preuzimanje novca ili drugih materijala od nekoga. Ova riječ može biti također upotrijebljena u smislu primanja savjeta...

read more

Što znači riječ prije

Što znači riječ "prije" u hrvatskom jeziku? Riječ "prije" u hrvatskom jeziku znači "prije" ili "ranije". Često se koristi za uspoređivanje ili opisivanje vremenskih odnosa između dva događaja. Također se može upotrijebiti za opisivanje nečega što je već bilo...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This