Što su izmjene zakona o radu

by Jun 9, 2023Posao0 comments

Što su izmjene zakona o radu? To je pitanje koje mnogi ljudi postavljaju. Izmjene zakona o radu su promjene koje se donose u zakonima koji reguliraju odnose između poslodavaca i zaposlenika. Cilj je osigurati da sva pravila koja reguliraju radne odnose budu poštovana te da se jamči prava i interesi obje strane.

Zakon o radu (N.N. br. 45/2019) je važeći zakon u Hrvatskoj koji regulira radno pravo. U skladu s njime, uređuju se odnosi između poslodavca i radnika, prava i obveze u radnom odnosu te zaštita zaposlenika. Svrha Zakona o radu je postići uravnoteženost interesa zaposlenika i poslodavaca te osigurati socijalni mir unutar hrvatskog gospodarstva. Stoga Zakon o radu sadrži niz odredbi koje štite interese svih sudionika u radnom odnosu.

Pravni temelji izmjena Zakona o radu

U posljednje vrijeme, suočeni smo s brojnim promjenama u pravnom okviru kroz koja se donose izmjene Zakona o radu. Te izmjene uključuju obaveze koje se odnose na pravna pitanja rada i zaštite radnika. Ovi zakoni imaju za cilj olakšati život zaposlenicima i osigurati da se njihova prava poštuju. Međutim, postoje i mnoge druge prednosti koje proizlaze iz tih zakonskih izmjena.

Glavni cilj ovih zakonskih promjena jest poboljšanje standarda radnih uvjeta i osigurati da se poštuju standardi obračunavanja plaće. Osim toga, podređeni ciljevi uključuju: jačanje pravila o sigurnosti i zdravlju na radu, jačanje pravila vezanih uz upotrebu tehnologije na radnom mjestu te poticanje fleksibilnih oblika radnih odnosa.

Pravne temelje ove izmijene Zakona o radu čine Ustav Republike Hrvatske, Međunarodna konvencija o pravima radnika i Europska unija. Ustav Republike Hrvatske garantira ljudska prava, slobode i jednakost pred zakonom svim građanima Republike Hrvatske. Međunarodna konvencija o pravima radnika propisuje minimalne standarde ljudskih prava u vezi s radom, a Europska unija nudi okvir unutar kojeg države članice mogu donositi svoje specifične propise vezane uz pitanja vezana uz rad.

See also  Što je ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Kao rezultat ovih promjena Zakona o radu, hrvatsko tržište rada postalo je fleksibilnije, a stambeno tržište je postalo stabilnije jer je osigurano da će se ljudska prava poštivati na svim mjerama. Kombinacija Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih propisa i europskih regulativa omogućila je uspostavljanje strožih standarda obračuna plaće i jačanje sigurnosti na poslu diljem države.

Primjena izmjena Zakona o radu

Zakon o radu regulira odnose među poslodavcima i radnicima u Hrvatskoj. Primjenom izmjena Zakona o radu, poboljšane su uvjete za radnike u pogledu sigurnosti na radnom mjestu, fleksibilnosti i plaće. Osim toga, donesene su nove mjere kako bi se osiguralo da poslodavci postupaju u skladu sa zakonom. Novim izmjenama Zakona o radu, naglasio se značaj fleksibilne organizacije rada i pravilno postupanje prema zaposlenicima.

Nove mjere obuhvaćaju različite oblike fleksibilne organizacije rada, uključujući fleksibilno vrijeme na poslu i mogućnosti prekida radnog vremena. Također je naglašeno da se ne smije dopustiti mobing i diskriminacija na bilo koji način. Poslodavci su također obvezni pružiti svojim zaposlenicima odgovarajuće potvrde o odrađenom radnom vremenu, a također i isplatiti naknadne troškove za putovanje i smještaj ako je potrebno.

Izmjenama je naglašeno da se mora poštivati pravo na slobodan dan svake sedmice te da se ne smije dopustiti nezakonito otpuštanje ili prekomjeran pritisak na zaposlenike da radi više sati nego što je propisano. Također su propisane kazne za poslodavce koji prekrše ove uslove. Osim toga, izmjenama Zakona o radu propisano je da se minimalna plaća mora redovno isplatiti bez kašnjenja. U tom smislu, država će provoditi redovite kontrole kako bi osigurala da su svi poslodavci poštivali ove odredbe.

Primjenom ovih izmjena Zakona o radu, time će biti osigurano pravilno postupanje prema zaposlenicima te će biti pojačana sigurnost na radnom mjestu i unaprijeđeni uvjeti plaćanja. Ove mjere imaju cilj poboljšati situaciju zaposlenika te će poslodavcima omogućiti da rade u skladu sa zakonom te dobru suradnju s nadležnim tijelima.

See also  Ovako se Traži PDV ID Broj u Poreznoj za Paušalni Obrt

Odgovornost za provođenje izmjena Zakona o radu

Vlada Republike Hrvatske je odgovorna za provođenje izmjena Zakona o radu. Ona je također odgovorna za donošenje mjera i akata u vezi s primjenom postojećih zakonskih odredbi, kao i za osiguravanje da se one poštuju. Vlada također mora osigurati da se radnicima, gospodarstvenim subjektima i drugim stranama omogući da prate promjene u zakonu. Ova odgovornost obuhvaća provođenje izmjena Zakona o radu u cijelosti, u skladu s namjerama i interesima Republike Hrvatske. To uključuje praćenje primjene izmjena koje su donesene kako bi se osiguralo da se poštuju pravna načela jednakog postupanja, jednakog tretmana radnika, jamstvo profesionalnih standarda te pravni okvir sigurnih i zdravih radnih okruženja. Radnici moraju biti upoznati s novim propisima i smatra se da je vlada dužna poduzeti potrebne mjere kako bi to postigla.

Posljedice nepoštivanja izmjena Zakona o radu

Svi zaposlenici trebaju poštovati izmjene Zakona o radu i njegove odredbe. Ako se ne poštuju, mogu biti sankcionirani prema zakonu. Prekršenje odredbi Zakona o radu dovodi do kaznenog postupka pred nadležnim pravosudnim tijelom, a to može imati negativne posljedice i za zaposlenika i za poslodavca.

Kazne propisane zakonom mogu biti u obliku novčanih kazni ili prekršajnih novčanih kazni. Poslodavac mora platiti novčanu kaznu ako se utvrdi da je prekršio odredbe Zakona o radu. No, čak i ako sud ne naloži ovu vrstu kazne, postoje drugi načini sankcioniranja.

Npr., Ako sud utvrdi da je poslodavac prekršio odredbe Zakona o radu, on može biti obavezan isplatiti plaće ili druge obveze prema svojim zaposlenicima ili čak platiti dodatnu naknadu u slučajevima nepravilnog radnog vremena ili povreda dužnosti s obzirom na visinu naknade koja je propisana Zakonom o radu. Također, u složenijim situacijama poslodavac može biti obavezan dopustiti zaposleniku da se vrati na svoje mjesto rada bez gubitka plaće iako je trenutno već bio otpušten.

See also  Ovako se Ispunjava PDV Obrazac za Primljenu Uplatu od Stripe

U slučajevima težih prekršaja, postoje strogije sankcije poput suspendiranja licenci poslovne jedinice ili čak trajno ukidanje licenci poslovne jedinice koja je prekršila odredbe Zakona o radu. Ove mjere se normalno primjenjuju samo ako se pokaže da je poslodavac svjesno ignorirao propise i direktive važećeg Zakona o radu.

Dakle, poštivanje odredbi Zakona o radu vrlo je važno jer nepoštivanje može dovesti do teških sankcija i gubitaka za oboje strane – poslodavca i zaposlenika.

Postupak donošenja izmjena Zakona o radu

Kako bi se učinilo da je radna snaga zaštićena, donesene su mnoge izmjene Zakona o radu. Postupak donošenja tih promjena je vrlo složen i dugotrajan. U tom procesu sudjeluju mnogi akteri koji igraju bitnu ulogu.

Prvo, započinje od Vlade Republike Hrvatske koja predlaže izmjene na temelju potreba tržišta rada, novih zakonodavnih odredbi i potreba za poboljšanjem postojećeg zakonodavstva. Nakon toga predloženi prijedlog ide na razmatranje Hrvatskom saboru koji pregledava, usvaja ili odbacuje prijedlog.

Također, Sabor će također provjeriti jesu li prihvaćeni prijedlozi u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske te će biti pozvan stručnjaci kojima će se dati prilika da daju svoje mišljenje o predloženim izmjenama Zakona o radu. Nakon toga, Sabor se bavi usvajanjem neophodnih odluka.

Nakon što je Sabor usvojio promjene Zakona o radu, one moraju biti objavljene u Narodnim novinama te stupaju na snagu nakon objave. Od tada pa do danas, svaka izmjena koja je donesena po ovom postupku obvezujuća je za sve relevantne subjekte u državi.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This