Što je izračun mirovine iz drugog stupa

by Jun 9, 2023Posao0 comments

Što je izračun mirovine iz drugog stupa? To je postupak izračunavanja mirovine za osobe koje su ušle u drugi stup mirovinskog sustava Republike Hrvatske. Drugi stup omogućuje osobama da doprinose svojim mirovinskim računima, što im omogućuje da imaju pravo na mirovinu kada napune određeni uvjeti.

Mirovina iz drugog stupa je dio mirovine koji se dobiva od MB Pension fondova (MBPF). To predstavlja dio osobne mirovine koji se ostvaruje uz pridržavanje propisa Mirovinskog zakona. MBPF-i nudi svojim članovima mogućnost da potpuno ili djelomično zamijene nacionalnu mirovinu s mirovinom iz drugog stupa.

Kako se izračunava mirovina iz drugog stupa?

Mirovine iz drugog stupa, također se nazivaju mirovine temeljene na radnom stažu, obračunavaju se na temelju vremena provedenog u radnom odnosu. Za ostvarivanje prava na mirovinu po ovom osnovnom stupu potrebno je imati 20 godina radnog staža. Osim toga, potrebne su i tri godine prije nego što ste navršili 15. godinu života te 5 godina prije navršene 65. godine života. Mirovina iz drugog osnovnog stupa obračunava se prema sljedećem:

Svaka puna godina radnog staža se obračunava kao 1 bod, a svaka nepotpuna polovica (6 mjeseci) kao 0,5 boda. Na primjer, ako imate 30 godina radnog staza dobivate 30 bodova (30 punih godina). Također je važno znati da je zakonom propisano da maksimalni broj bodova koji možete dobiti 40 bodova (20 punih i 10 nepotpunih godina) te je i najviše pravo na mirovinu koje možete ostvariti. Svaki bod se obračunava u prosjeku plaće od posljednja tri mjeseca prije isteka osnovnog stupanja uz dodatak 10 posto prosječne plaće svake pune godine radnog staza i 5 posto dodatka za svaku nepunu polovicu godine. Također, možete dobiti dodatak ukoliko ste ostvarili pravo na starosnu mirovinu nakon navršene 65.godine života, ali bez obzira na to da li ste dosad radili ili ne jer on predstavlja nadoknadu zbog ranijeg pristupanja penziji.

See also  Što je imovinska kartica

Od čega ovisi visina mirovine iz drugog stupa?

Visina mirovine iz drugog stupa ovisi o tome koliko ste godina proveo/la u radnom odnosu i koliko je vaš ukupni prihod bio. Ukoliko ste puno godina proveo/la u radnom odnosu i imati dobar prihod, tada postoji mogućnost da ćete imati višu mirovinu. Što se tiče prihoda, on se procjenjuje na temelju plaće, naknade za prekovremeni rad, naknade za bolovanje i sličnih primanja. Ukupan prihod također obuhvaća i izvanredne dodatke, poput honorara, stipendija ili donacija. Iako je tačna visina mirovine teško predvidjeti unaprijed, postoji više faktora koje treba uzeti u obzir kako bi se dobila što veća visina mirovine.

Kao prvo, vrijeme provedeno u radnom odnosu igra glavnu ulogu pri određivanju visine mirovine. Ako ste puno godina bili zaposleni i imali redovne primanja koja se mogu potvrditi dokumentima, povećavate svoje izglede da ćete imati veću mirovinu. Osim toga, ako ste bili dugoročni zaposlenici jedne tvrtke i poštovali sve poreze i doprinose državi, onda postoje veće šanse da ćete ostvariti veću mirovinu.

Također je bitno razmotriti vaše dosadašnje primanja koja su plaćena u skladu sa Zakonom o obveznim doprinosima za obvezno osiguranje (ZOOPO). Ako ste bili stalno zaposleni možete koristiti različite bonuse kao što su bonifikacijska naknada ili nagrada za dugogodišnji rad pa ćete tako ostvariti veću mirovinu. Također je bitno da pratite nove promjene Zakona o obveznom osiguranju jer one mogu uticati na to koliko ćete moći da ostvarite na svoju mirovinu u budućnosti.

Koje su potrebne dokumente za ostvarivanje mirovine iz drugog stupa?

Kako bi se ostvarila mirovina iz drugog stupa potrebni su sljedeći dokumenti: prvo, potrebna je isprava o završenom školovanju, koja se obično izdaje nakon završene srednjoškolske ili visokoškolske obrazovne ustanove. Drugo, potrebna je dokumentacija o radnom iskustvu i radnom stažu, koji se obično dostavlja u obliku uvjerenja ili potvrde poslodavca. Treće, potrebna je medicinska dokumentacija, uključujući liječničko uvjerenje i druge medicinske preglede kako bi se utvrdilo da li postoje bolesnički uslovi koji su navedeni u Zakonu o mirovinama. Četvrto, zahtijevana je isprava o mirovini koja sadrži informacije o plaćanju doprinosa i nivou mirovine. Peto, treba dostaviti i svjedodžbe o prebivalištu i državljanstvu te drugu pismenu podršku dokazujući da ste punoljetni građanin Republike Hrvatske.

See also  Što je EBITDA značenje

Kako se povećava mirovina iz drugog stupa?

Mirovina iz drugog stupa se povećava na temelju zakonskih propisa o mirovinama. Zakon o mirovinama određuje kako se mirovina iz drugog stupa obračunava i njeno visinu. U skladu s ovim zakonom, visina mirovine iz drugog stupa ovisi o trajanju radnog staža, plaći i vremenu dobivanja mirovine. Trajanje radnog staža uzima se u obzir zbog toga što je svaki dodatni godinu radnika dao doprinos u fond mirovinskoga osiguranja, tako da će čim veći broj godina radnika biti bolje plaćen. Plaće su važne jer nakon povratka u 11-godišnji razdoblje služenja, svaka dodatna godine utječe na povećanje cjelokupne plaće. Isto tako, vrijeme dobivanja mirovine utječe na visinu iznosa jer što je ranije osiguranici počnu koristiti svoju mirovinu, veći će iznos primati.

U skladu s tim, jedini način da se povećaju primanja iz druge mirovine je da se provedu odgovarajući propisi o mirovinama te da se poštuju navedeni kriteriji za obračunavanje iste. Osiguranicima preporučujemo da redovito provjeravaju ažurirane podatke o visini njihovih primanja zbog mogućih promjena propisa i pravilnika te da uskladite svoje financijsko planiranje s tim promjenama.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije o mirovinama iz drugog stupa?

Mirovine iz drugog stupa dio su sustava mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj. Ovo se temelji na sudjelovanju u mirovinskom osiguranju, koje se sastoji od dva dijela – prvi stup i drugi stup, s ciljem osiguravanja mirovine za buduću primjenu. Drugi stup je opcionalni i omogućava dodatnu štednju za veću mirovinu u budućnosti. Ovisno o stupnju i vrsti štednje, postoje određeni uvjeti i pravila kojih treba pridržavati kako bi se ostvarila najbolja moguća povlastica. Više informacija o tome možete pronaći na web stranicama Hrvatske narodne banke te tijekom posjeta financijskih savjetnika ili financijske agencije.

See also  Što je kredit

Financijski savjetnici mogu pružiti besplatnu uslugu ocjenjivanja Vašeg financijskog položaja te usmjeriti Vas prema najboljoj opciji za odabir drugog stupa uzimajući u obzir Vaše financijske ciljeve, rizik i prihode. Također će Vam pomoći da razumijete svaki aspekt štednje, posebno one vezane uz plaćanje poreza, isplatu i ulaganja druge strane. Pored toga, Vam mogu biti od velike pomoći kada je riječ o utvrđivanju koliko dugoročnih ili kratkoročnih ulaganja trebate napraviti da biste postigli svoje financijske ciljeve.

U slučajevima gdje niste sigurni da li bi trebali investirati u druge strane ili ako ste zainteresirani za dodatna pitanja koja proizlaze iz obveznica druge strane, možete posjetiti web stranicu Hrvatski fond za privatno osiguranje (HFPO) gdje ćete dobiti detaljan pregled vašeg postojećeg planiranja mirovine te informacije o tome što je potrebno da biste postigli svoje financijske ciljeve. Također možete dobiti relevantne informacije o različitim vrstama investicija koja su dostupna putem drugog stupa te savjetovanja o načinima na koji možete optimizirati svoj plan mirovine.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This