Što je BIM proces? BIM je skraćenica za Building Information Modeling, što je digitalna tehnologija koja se koristi za modeliranje informacija i procesa vezanih uz izgradnju objekata. Proces BIM-a omogućuje arhitektama, projektantima i građevinarima da kreiraju detaljne 3D modele objekata, koji se mogu sastaviti u cjeloviti informacijski sustav. U ovom sustavu informacija obuhvaćaju materijale, troškove, potrošnju energije i druge pokazatelje vezane uz izgradnju.

BIM Proces je proces koji se koristi za upravljanje informacijama i modeliranje podataka vezanih uz graditeljske projekte. Koristi se za transformaciju građevinskih informacija iz podataka o projektu u informacije o objektu. BIM Proces omogućava suradnju različitih aktera tijekom cijelog životnog vijeka objekta, od planiranja do naknadne održivosti.

Kako funkcionira BIM Proces?

BIM proces (Building Information Modeling) je vrsta informacijskog sustava koji se koristi za stvaranje digitalnih modela zgrada. To se često koristi za izradu projekata i planiranje razvoja poslovnih procesa. BIM omogućuje projektantima da poboljšaju svoje projekte, prate troškove i razvijaju planove realizacije uz minimalne troškove. BIM se također može koristiti za izradu 3D modela, animacije i vizualizacije budućih objekata.

Budući da BIM ima toliko prednosti, postoje određeni koraci unutar BIM-ovog procesa. Prvi je identificiranje ciljeva i potreba. Ova faza obuhvaća istraživanje postojećih objekata te definiranje ciljeva i potreba za objektom u budućnosti. Drugim korakom je izrada skiciranih crteža i skica u 3D-formatu. Ova faza uključuje definiranje arhitektonskih detalja, poput dimenzija, materijala i namjene prostora.

Treći dio procesa obuhvaća izradu digitalnog modela objekta pomoću softvera BIM-ovog programiranja. U ovoj fazi se kreira 3D model, a mogu se dodati dodatni detalji poput boja, tekstura, materijala itd. Softverom možete pretvoriti sve podatke u informacijski sustav zvan “informacija zgrade”.

Četvrti i posljednji dio BIM-ovog procesa uključuje analizu sustava „informacije zgrade” te pregledavanje rezultata na temelju potreba vašeg projekta. Ova faza sastoji se od provjeravanja točnosti podataka o gradnji, troškovima materijala itd., što vam omogućava da ispravite bilo kakve nedostatke unutar vašeg modela prije nego što ga pošaljete na realizaciju.

Prednosti BIM Procesa

BIM (Building Information Modeling) proces omogućuje višestruke prednosti na različitim razinama gradnje. To uključuje od projektiranja do izgradnje i održavanja zgrada. BIM omogućuje timovima da usredotoče svoju pažnju na važne aspekte rada, kao što su povezivanje, koordinacija i upravljanje procesom gradnje. Smanjenjem nesporazuma i nadoknađivanjem informacija putem BIM-a, postupak rada postaje učinkovitiji, što dovodi do značajnih ušteda vremena i troškova.

See also  Što su stari kontejneri i gdje se prodaju

BIM također pomaže timovima da istraže mogućnosti koje bi se inače mogla propustiti. Na primjer, parametri vezani uz energetsku učinkovitost mogu se analizirati s detaljima modeliranja i integrirati u proces rada. Ovo daje nove prilike za inovativno razmišljanje o izgradnji zgrada koje će biti efikasne, a istodobno prilagođene potrebama naručitelja.

Budući da je BIM baza podataka o zgradi, to omogućava timovima da unaprijede planove gradnje tijekom cijelog ciklusa života zgrade. Pomoću modeliranja BIM-om, postavljanje novih dijelova ili mijenjanje istih je lako implementirano unutar sustava bez mijenjanja postojećih podataka baze. To pruža predvidivost budućih faza gradnje koji su jedinstveno usklađeni s potrebama naručitelja te stoga olakšava planiranje budućih faza ili eventualne promjene na postojećim projektima.

U svakom slučaju, BIM omogućava timovima da smanjuju vrijeme potrebno za provođenje pojedinih aktivnosti na projektu te smanjuju troškove upotrebljenim materijalima i materijalima koji se inače koriste pri tradicionalnom načinu rada. Modeliranjem podataka putem BIM-a omogućeno je bolji pregled cijelog ciklusa životne zgrade te efikasna alokacija financijskih sredstava prema tome gdje je to najviše potrebno čime se dodatno smanjuju troškovi.

Korištenje BIM Procesa u Građevinarstvu

BIM (Building Information Modeling) proces je postao sve popularniji u građevinarstvu, budući da pruža različite prednosti koje su potrebne za uspješno izvršenje projekata. BIM omogućava projektanata da unaprijedi svoju prodornost i produktivnost na najbolji način. Uspostavljanjem BIM-a, građevinske tvrtke mogu bolje planirati svoje projekte, upravljati resursima i poboljšati komunikaciju između svih sudionika u procesu.

BIM je stvorio novu dimenziju u građevinarstvu jer omogućava razmjenu informacija i podataka između sudionika na jednom mjestu. To je omogućilo brže i preciznije donošenje odluka uz manje pokušaja i pogrešaka. Na primjer, korištenjem BIM-a, timovi mogu unaprijed planirati zahtjeve radova, stvoriti virtualni model objekta i razmotriti alternativne scenarije prije početka radova na terenu. Također se može primijeniti za brzo iskazivanje opcija dizajna objekta s minimalnim troškovima i vremenskim periodom pripremnih radova.

See also  Koje je najbolje gnojivo za masline

Korištenje BIM-a također olakšava usporedbu troškova između različitih scenarija, što će olakšati donošenje odluka o tome što je najbolji scenarij za određeni projekt. Kao rezultat toga, tvrtke mogu biti sigurne da će procijeniti troškove za bilo koji scenarij vrlo brzo nakon što se donese odluka o tome što će biti najbolja opcija.

BIM također pomaže tvrtkama da optimiziraju svoju proizvodnju i uspostavljanje fleksibilnih ciklusa potrošnje materijala. To omogućava im da prate promjenljive cikluse potrošnje materijala kako bi optimizirali troškove bez utjecaja na rezultat procesa ili isporuku objekta bez kašnjenja. Nakon što se objekt dovrši, BIM još uvijek može biti koristan jer se može upotrijebiti za praćenje održavanja objekta te često pružanja usluga popravaka i održavanja.

U svakom slučaju, BIM je postao neophodan dio postupaka građevinskih tvrtki kako bi osigurao uspjeha njihovih projekata te suzbio potencijalne probleme vezane uz vrijeme i troskoce te obezbijedio efikasnu organizacijskom strukturom koordinaciji svih aktera uključenih u razvoju jedne građevine

Primjeri Uspješnih Primjena BIM Procesa

BIM (Building Information Modeling) proces je revolucionarni novi alat koji pruža arhitektima i građevinarima priliku da poboljšaju svoju produktivnost i efikasnost u planiranju i izgradnji. To se postiže stvaranjem 3D modela objekta u cijelosti, a zatim prenesenim putem BIM procesa na druge članove tima. Ovi modeli imaju informacije o materijalima, troškovima, izvedbi i dr., što olakšava usklađivanje procesa planiranja, izgradnje i održavanja. U nastavku će se navesti neki primjeri uspješne primjene BIM procesa.

Jedna od najpoznatijih primjena BIM-a je projekt Crossrail u Londonu, koji je bio jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Europi. Projekt je trajao 10 godina i obradio je 40 postaja podzemne željeznice s velikim troškovima od 14 milijardi funti. Da bi se postigla uspješna implementacija BIM-a na ovom projektu, postojala je potreba za interakcijom svih sudionika u timu. Koristeći napredne funkcije 3D modeliranja, arhitekti su mogli brzo razviti modele objekata za sve sudionike na projektu koji bi mogli integrirati svoje podatke unutar tih modela. Ovim pristupom osiguralo se da svi članovi tima imaju isti set informacija o objektu te da mogu suraditi bez problema.

Drugi pozitivan primjer upotrebe BIM-a jest The Edge u Amsterdamu, koji je proglašen najinteligentnijim zgradama na svijetu. Zgrada sadrži više od 4500 senzora koji omogućavaju upravljanje energijom i platforme za povezivanje među posjetitelima tehnologijom internet stvari (IoT). Koristeći BIM softver, arhitekti su mogli stvoriti vrlo detaljan 3D model zgrade prije izgradnje te tako predvidjeti mnoge probleme koje bi inače morali riješiti tijekom gradnje. Modeliranje također omogućava razvoj senzora unutar objekta te vezuju pokretne dijelove u jedinstven sustav automatizacije.

See also  Što je radar aviona

Učinkovita upotreba BIM-a omogućila je da ove dvije izgradnje budu uspješno izvedene bez problema sa minimalnom potrebom resursa. Rezultati govore sami zahvaljujući napredno integriranim softverskim alatima i funkcijam 3D modeliranja putem BIM procesa. Ovakvi rezultati dokazali su da su prednosti upotrebe ovog softvera mnoge te da arhitektama i građevinarima može pomoći da usporedno obrade višestruke aspekte planiranja i izvedbe objekata maksimalnom efikasnošću.

Prednosti Korisničkog Iskustva za BIM

Korisničko iskustvo (UX) je postalo važan dio svake industrije tehnologije, pa tako i BIM-a. S obzirom da su BIM proizvodi kompleksni, potencijalni korisnici često se suočavaju s izazovima prilikom korištenja. U takvim okolnostima postaje sve važnije imati prednosti korisničkog iskustva za BIM proizvode. Prednosti uključuju:

• Lakoću upotrebe: Kvalitetno dizajnirani BIM proizvodi omogućuju lakše upravljanje i interakciju. Oni obuhvaćaju jednostavno navigacijsko sučelje i pregledne vizualne elemente, što pomaže korisnicima da brzo razumiju i upotrebljavaju proizvod.

• Pouzdanost: Kvalitetna izvedba i funkcionalnost osigurava da će se BIM proizvod pouzdano pokazivati u svim scenarijima upotrebe. To će pomoći korisnicima da izbjegnu neuspjehe usluga i olakša im rad s proizvodom.

• Pružanje podrške: Kvalitetno dizajniran BIM proizvod trebao bi biti prilagodljiv na različite vrste potpora korisnicima, poput online tutorijala, web stranica za podršku, sustava pitanja i odgovora itd., što će olakšati razumijevanje funkcija i mogućnosti proizvoda.

• Integracija s drugim aplikacijama: Kvalitetno dizajnirani BIM prozivodi mogu se lako integrirati s drugim aplikacijama, što omogućava bolji rad i interakciju među njima te olakšava suradnju između različitih timova na jednom projektu.

Kvalitetno iskustvo korisnika je važna stavka za uspješnu implementaciju bilo kojeg BIM-ovog projekta. Predstavljanje prednosti UX-a za bilo koji BIM-ov projekt bit će temelj za uspješnu implementaciju te će osigurati da se njime možete lako i efikasno upravljati te da imate na umu osnovne postavke rada s tim sustavom.

Portal

Position

Nadam se da je ovaj tekst bio koristan i da ste uživali čitajući ga.

Ako želite još slobodno pogledajte sve moje članke na ovom portalu.

Ako mene želite upoznati pogledajte više ovdje.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz jvnih izvora, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i vlasnik ove stranice se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog. Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Portal Informer

Portal za informiranje na jednom mjestu

Psihologija

Što je prirodni plin

Prirodni plin je oblik energije koji se sastoji od različitih kemijskih komponenti, uključujući ugljični dioksid, metan, dušik i ostatke drugih plinova. Nalazi se u obliku plina u prirodi ili se može dobiti kao rezultat procesa prerade nafte. Prirodni plin se često...

read more

Što je optički kabel

Optički kabel je vrsta kabela koji se koristi za prenos podataka putem svjetlosnih valova. Može se koristiti za prenos signala između računala, uređaja i drugih uređaja. Kablovi se mogu koristiti i za prenos telefonskih signala, videoposlova, interneta i televizijskog...

read more

0 Comments

Pin It on Pinterest

Shares
Share This